Jan Steenbergen keert terug in de fractie Gemeentebelangen

Hoogeveen - Jan Steenbergen keert terug in de politiek. Hij zal de vrijgekomen plek in de fractie van Gemeentebelangen innemen. Die komt vrij wanneer Jacob van der Heide de nieuwe wethouder namens die partij wordt.

Het bestuur van Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat de kennis en ervaring die Jan Steenbergen in 21 jaar heeft opgebouwd daarmee behouden blijft voor de partij.

Veel gesprekken gevoerd

Jan Steenbergen: 'Ik heb in de afgelopen periode gesprekken met alle fractieleden gevoerd. Vooral om te kijken of er een basis aanwezig is om in de fractie terug te keren. Deze gesprekken hebben positief uitgepakt. In de fractievergadering van 22 augustus is mijn voorgenomen terugkeer dan ook bekrachtigd. Wel hebben we in de fractie een duidelijke afspraak gemaakt. Mijn rol zal op de achtergrond zijn met als belangrijkste taak het coachen, adviseren en begeleiden van de fractieleden. Ik ben er blij mee dat ik op deze wijze mijn bijdrage weer kan leveren.' 

Fractievoorzitter Jacob van der Heide, die op 12 september beëdigd wordt als wethouder, verwacht geen problemen. 'Er is veel gebeurd de afgelopen tijd, dat weten we allemaal. Ik was dan ook wel verrast met het feit dat Jan aangaf de opengevallen plek in de fractie te willen innemen. Jan heeft met alle fractieleden gesprekken gevoerd. In het fractieoverleg van 22 augustus is de rol die Jan gaat vervullen vastgelegd. Ik kan alleen maar concluderen dat dit de fractie ten goede zal komen en ik verwacht straks ook in mijn rol als wethouder een goede relatie en werkverhouding. Ik zeg dan ook namens de fractie en bestuur, welkom Jan.'