Commentaar: Jeroen Bottema
Door Jeroen Bottema

Politieke antenne

Burgemeester Karel Loohuis is boos. Boos omdat er aan zijn integriteit en zijn kwaliteiten als bestuurder wordt getwijfeld. De woede van Loohuis is voor een deel te begrijpen.

De burgemeester en zijn wethouders hebben hun stinkende best gedaan om de ijsbaan voor Hoogeveen binnen te halen. Dit was een opdracht van de gemeenteraad. Toen dat twee jaar geleden lukte stemden alle politieke partijen, op de PvdA na, in met de plannen.

Erwin Slomp handelde slagvaardig

Nu blijkt het project veel te duur. Wethouder Erwin Slomp heeft slagvaardig gehandeld door het project vrijwel meteen ‘on hold’ te zetten. De ‘pleuris’ brak deze week uit toen via de media uitlekte dat het project veel te duur zou worden en was stilgezet. Een groot deel van de gemeenteraad was niet blij dat men het laatste nieuws uit de krant moest vernemen en dat de burgemeester een dag nadat hij had gehoord dat het project veel te duur zou worden op vakantie was gegaan en vier weken lang geen contact had gezocht met zijn relatief onervaren wethouder.

Er valt wat te zeggen voor de uitleg van Loohuis. Het beeld was diffuus en het college wilde met een gedegen analyse van de oorzaken van de grote kostenoverschrijving komen. Een keuze waarvoor wat te zeggen is, maar die verkeerd heeft uitgepakt. De data van de aanbesteding waren bekend. Men had op z’n klompen kunnen aanvoelen dat de pers zou gaan wroeten en de kans op lekken groot was. Maar ook als er niet gelekt was, zou de raad niet blij met de situatie zijn geweest. De raad had in het verleden al aangegeven dat men eerder en nauwer betrokken wilde zijn bij de ontwikkelingen rond de ijsbaan. Ze had het daarom waarschijnlijk sowieso niet gepruimd dat het vijf weken later pas op de hoogte was gebracht van de kostenoverschrijding. Het was dan ook beter geweest om de raad op een of andere manier eerder op de hoogte te brengen. Je kan concluderen dat het samenvallen van het bekend worden van de kostenoverschrijding en het begin van de zomervakantie heeft gezorgd dat de politieke antenne niet goed heeft gewerkt. Een politieke antenne die in dit dossier sowieso niet goed lijkt te zijn afgesteld. Het college schiet elke keer dat er kritek is op het acteren in dit dossier in de kramp. Het is zaak voor Loohuis en zijn wethouders deze antenne zo snel mogelijk goed afgesteld te krijgen. Er wacht hen nog een pittig debat. Steeds vaker klinkt de roep om het aftreden van Loohuis en zelfs het hele college. Van zo’n mokerslag worden de politieke verhoudingen niet beter en het zal uiteindelijk ook niet goed zijn voor Hoogeveen, maar een college dat de wil van de raad niet goed aanvoelt, is dit ook niet.