Veel belangstelling voor de laatste Open Kerkdag in Hoofdstraatkerk

Hoogeveen - De laatste Open Kerkdag in de Hoofdstraatkerk heeft veel belangstelling getrokken. Thon Westerhoff uit Dronten speelde liederen op het orgel.

Ook was er de gelegenheid voor de bezoekers om verzoeknummers aan te vragen, die door Thon prachtig werden vertolkt.

Waardevolle gesprekken

Veel mensen hebben de afgelopen zes weken de Hoofdstraatkerk bezocht. Er zijn waardevolle gesprekken gevoerd met de vele bezoekers. Er was steeds een hartelijk ontvangst door mensen van de IEC, Alpha, familie Kramer Sri Lanka, Jeugd voor Gambia en Ter Wille Verslavingszorg. Dat werd gewaardeerd. Er was koffie en thee voor de bezoekers, waar ook veel gebruik van werd gemaakt, Veel belangstelling was er eveneens voor de expositie van Diny Bisschop met schilderijen in de kerk en foto's van Anne Kuipers in de hal.

De organisatie spreekt ook een groot compliment en dank uit aan de vele vrijwilligers van de Hoofdstraatkerk. Iedereen kijkt terug op geslaagde Open Kerkdagen.