IJsbaan in Hoogeveen gepasseerd station: D66 wil vol inzetten op nieuw zwembad

Nu de een nieuw te bouwen ijsbaan in Hoogeveen onhaalbaar is gebleken, wil de gemeentefractie van D66 zo snel mogelijk een nieuw plan ontwikkelen voor een zwembad. Samen met de inwoners van Hoogeveen.

,,Terwijl iedereen over elkaar heen buitelt met wijzende vingers, boosheid of zelfingenomenheid, willen wij vooruit kijken", stelt de gemeentelijke partij in een persbericht. ,,Wij vinden de focus op de toekomst en het samenwerken met inwoners aan nieuwe plannen nu de meest constructieve weg om te gaan bewandelen."

Nu er niet langer tijdsdruk is vanwege de provinciale subsidie voor de ijsbaan, wil D66 rustig en samen met inwoners plannen maken voor een nieuw zwembad. ,,Dit is tenslotte een essentiële voorziening voor een plaats met de grootte van Hoogeveen en de omliggende dorpen."

Vertrouwen onder vriespunt

Dit betekent niet dat het 'IJZ-dossier' hiermee is afgerond, meent de partij. ,,Wat ons betreft informeert het college de inwoners van Hoogeveen zo spoedig en volledig mogelijk over het stopzetten van het project. Het vertrouwen in het college is tot onder het vriespunt gedaald en zij zal dan ook alles uit de kast moeten halen om het vertrouwen te herstellen."

,,Een voorstel om zo snel mogelijk en met een zo groot mogelijke betrokkenheid van inwoners een nieuw plan te maken voor een zwembad zien wij graag nog dit najaar in de raad."

D66 Hoogeveen over omvallen ijsbaanplan

,,Het is begrijpelijk dat er ongeloof is, ook bij D66, over de amateuristische projectplanning, het gebrek aan samenwerking en reflectie binnen het college, en het schenden van de integriteit door te lekken naar de pers.

,,D66 is ook altijd kritisch geweest op het project IJZ en raadslid Marin Rutgers heeft ook tegen het plan gestemd, maar laten we de gang van zaken rondom het stoppen van IJZ in de raadszaal bespreken en daarbuiten vooral vooruit kijken.

,,Ook het vertrouwen van de fractie in het college is de laatste maanden stevig bekoeld. We zien dat er collegialiteit in het college ontbreekt, dat partijpolitiek regeert, dat dualisme ver te zoeken is. We zien dat het college de inwoners en ondernemers structureel niet afdoende betrekt en informeert; en geen draagvlak weet te creëren.

,,We zien dat het college geen keuzes durft te maken bij het begroten. En we zien dat het college niet ‘in control’ is op feiten en financiën. Het stopzetten van het project IJZ en de gang van zaken is wat ons betreft dan ook zeker nog onderwerp van gesprek in de raad."