D66 wil samen met burgers plan voor zwembad maken

Hoogeveen - Na het stuklopen van het project IJZ, vindt D66 het belangrijk om zo snel mogelijk en met een zo groot mogelijke betrokkenheid van inwoners een nieuw plan te ontwikkelen voor een zwembad. Dat laat raadslid Marin Rutgers weten.

'Terwijl iedereen over elkaar heen buitelt met wijzende vingers, boosheid of zelfingenomenheid, willen wij vooruit kijken', aldus Rutgers. 'Het is begrijpelijk dat er ongeloof is, ook bij D66, over de amateuristische projectplanning, het gebrek aan samenwerking en reflectie binnen het college, en het schenden van de integriteit door te lekken naar de pers. D66 is ook altijd kritisch geweest op het project IJZ en raadslid Marin Rutgers heeft ook tegen het plan gestemd, maar laten we de gang van zaken rondom het stoppen van IJZ in de raadszaal bespreken en daarbuiten vooral vooruit kijken. Wij vinden de focus op de toekomst en het samenwerken met inwoners aan nieuwe plannen nu de meest constructieve weg om te gaan bewandelen.'

'IJZ-dossier is nog niet afgerond'

Volgens de partij kan er,  nu er niet langer tijdsdruk is vanwege de provinciale subsidie, rustig en vooral samen met inwoners plannen gemaakt worden voor een nieuw zwembad. 'Dit betekent niet dat het IJZ-dossier hiermee is afgerond. Wat ons betreft informeert het college de inwoners van Hoogeveen zo spoedig en volledig mogelijk over het stopzetten van het project. Het vertrouwen in het college is tot onder het vriespunt gedaald en zij zal dan ook alles uit de kast moeten halen om het vertrouwen te herstellen. Informeren is dan de eerste stap, de inwoners serieus nemen en hen betrekken bij nieuwe plannen is stap twee.'

D66 geeft aan dat het vertrouwen van de fractie in het college de laatste maanden stevig bekoeld. 'We zien dat er collegialiteit in het college ontbreekt, dat partijpolitiek regeert, dat dualisme ver te zoeken is. We zien dat het college de inwoners en ondernemers structureel niet afdoende betrekt en informeert; en geen draagvlak weet te creëren. We zien dat het college geen keuzes durft te maken bij het begroten. En we zien dat het college niet ‘in control’ is op feiten en financiën. Het stopzetten van het project IJZ en de gang van zaken is wat ons betreft dan ook zeker nog onderwerp van gesprek in de raad.'