Kunstijsbaandebacle: coalitie voorzichtig; oppositie haalt uit

Hoogeveen - Enkele politieke partijen hebben gisteravond, nadat zij door het college zijn geïnformeerd over het stopzetten van de kunstijsbaanplannen, de pers ook nog schriftelijk benaderd. De twee collegepartijen CU en CDA en oppositiepartij VVD laten nogmaals hun licht schijnen op de kwestie.

De partijen ChristenUnie en CDA vallen hun college niet af. Zij vinden het stopzetten een logische stap gezien de ‘enorme overschrijding van het budget’. Koen Meesters van CU vogt daar nog aan toe het jammer te vinden. 'Onze fractie betreurt het dat Hoogeveen nu geen bovenregionale sportvoorziening krijgt, aangezien een ijsbaan zeker zou voorzien in een behoefte die in de wijde omtrek ontbreekt.’

Motie Duidelijkheid IJZ

Het CDA wil in het schrijven duidelijk maken dat deze partij geen blaam treft. ‘Het CDA is steeds zeer kritisch geweest en wilde garanties op de financiële haalbaarheid van het project. Om die reden kwam het CDA met de motie Duidelijkheid IJZ.’ Deze motie werd november vorig jaar aangenomen. Het CDA laat weten: ‘Op basis van deze motie wordt de investering nu een halt toegeroepen.’ ‘De afgelopen weken werd het, zoals nu blijkt, definitief duidelijk dat aan één van de eisen van onze motie niet kon worden voldaan.’

Wethouder neemt veel risico

Wel heeft het CDA commentaar op de manier waarop de raad en andere betrokkenen zijn geïnformeerd. Of beter gezegd: niet zijn geïnformeerd. ‘Door deze informatie zo lang stil te houden voor de raad, heeft de wethouder te veel risico genomen dat informatie zou gaan lekken en hij daardoor de regie kwijt zou raken. In ieder geval had de wethouder zo snel mogelijk de klankbordgroep van raadsleden of de fractievoorzitters moeten informeren’, aldus vicefractievoorzitter Bert Otten van het CDA.

Waarschuwingen in de wind geslagen

Fractievoorzitter Debbie Bruijn van oppositiepartij VVD haalt harder uit naar het college. ‘Herhaaldelijk heeft dit college alle waarschuwingen in de wind geslagen: vanuit de buitenwereld, vanuit raadsleden en vooral vanuit de rekenkamer. Voor het zomerreces is de raad nog bijgepraat over IJZ; geen woord toen over een mogelijke overschrijding van de bouwsom', laat de partij boos weten.

 ‘Onbegrijpelijk’, stelt de fractievoorzitter van de VVD. ‘Iedereen zag al maanden aankomen dat dit niet kon. Hier is echt sprake van onbehoorlijk bestuur en dit moet scherp besproken worden in de raad. Er zijn al zeer veel kosten gemaakt voor dit prestige project. Geld dat niet meer ten goede kan komen aan andere urgente zaken; ik noem alleen al de zorg. Als raad moeten we het afblazen van de bouw van de ijsbaan en het zwembad lezen in de krant; het toppunt van minachting naar ons als raad, maar zeker ook naar de inwoners van Hoogeveen. Hier is heel wat uit te leggen!’

Steun voor breedtesport

Bruijn blikt ook al vooruit op de komende vergaderingen: ‘Investeringen in de zorg en de sport komen nu wel in een ander daglicht te staan. Laten we voorop stellen dat de VVD zowel topsport als breedtesport steunt. Binnen dit kader geeft deze deceptie de mogelijkheid een impuls te geven aan beide. Denk aan een nieuwe thuishaven voor honkbalvereniging The Caps en een nieuw zwembad zonder ijsbaan.’