Forse overschrijding van ijsbaanproject kwam voor het college als verrassing

Hoogeveen – De overschrijding van 20 miljoen euro voor het zwembad/kunstijsbaanproject kwam voor het college als verrassing. Er was op een mogelijke overschrijding van maximaal 3 miljoen euro gerekend. Dat blijkt uit de voorlichting die het college dinsdagavond aan de raad heeft gegeven.

De informatieronde leek bij tijd en wijle meer op een debat. Vooral VVD, PvdA en SP wilden precies weten hoe het allemaal was gelopen. Ook was er verwondering over de ‘zalvende’ woorden van burgemeester Karel Loohuis.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het een besloten bijeenkomst van de raad was, maar na enig gesteggel werd er toch voor gekozen dat de vijf journalisten die op de vergadering waren afgekomen bij het grootste gedeelte van de vergadering aanwezig mochten zijn.

De laatste week voor de zomervakantie is cruciaal

In de laatste week voor de zomervakantie kwam alles in een stroomversnelling. Op de maandag blijkt tijdens een presentatie dat er een ‘bescheiden’ overschrijding van het budget is. Het college van burgemeester en wethouders gaat er dan vanuit dat dit om maximaal 3 miljoen euro gaat en dat dit mogelijk weg te poetsen valt bij een versobering van de plannen.

Woensdag wordt de kluis geopend en blijkt het project 20 miljoen meer te kosten. Donderdag licht wethouder Erwin Slomp burgemeester Karel Loohuis in. Er wordt dan afgesproken een analyse te maken waarom het project zoveel meer gaat kosten. Het college zou dan op 27 augustus een besluit nemen wat het gaat doen. Op de vrijdag is er een vergadering van de projectgroep. Slomp is hierbij voor een gedeelte aanwezig. In het weekend laat hij alles op zich inwerken en komt tot de conclusie dat Hoogeveen niet verder kan met het project. Omdat de andere collegeleden dan op vakantie neemt hij het besluit om het project ‘on hold’ te zetten, totdat het college op 20 augustus voor het eerst weer bij elkaar komt. In de tussentijd maakt Slomp een plan hoe het stoppen van het ijsbaanproject naar buiten moet worden gebracht. Er wordt voor gekozen dit pas te doen nadat het college er op 27 augustus een besluit over kan nemen. Daarna moeten raad, omwonenden, stakeholders en pers in rap tempo geïnformeerd gaan worden. Ondertussen worden wel gedeputeerde Henk Brink en een wethouder van Assen geïnformeerd. Het communicatieplan mislukt, wanneer er naar de pers wordt gelekt en het via deze manier op dinsdag 20 augustus naar buiten komt. Overigens is burgemeester Karel Loohuis een dag eerder pas op de hoogte gebracht van het ‘on hold’ zetten van het project. In die vier weken daartussen hebben Loohuis en Slomp geen contact.

Loohuis op vakantie

Dit verbaast een groot aantal partijen in de raad. Loohuis: ‘Toen ik op vakantie ging was totaal niet duidelijk waar het verschil van 20 miljoen vandaan kwam. Er werd afgesproken om dat goed uit te zoeken en op 27 augustus een besluit te nemen.’

Dit was tegen het zere been van fractievoorzitter Debbie Bruijn van de VVD: ‘We kunnen tegenwoordig auto’s op de maan laten rijden. Ik kan we niet voorstellen dat er vier weken lang geen contact is tussen de wethouder en de burgemeester. We hebben het hier niet over niks.’

Inge Oosting, fractievoorzitter van de PvdA, was het hier mee eens. Zij sprak over zalvende woorden van Loohuis. ‘Een ding staat voor ons als een paal boven water. Het raad had hierover meteen moeten worden ingelicht. Dat had ook onder embargo gekund, maar op deze manier had het niet gemoeten.’