IJsbaanplan gaat niet door: 'Dit is de zoveelste zeperd in bestuurlijk Hoogeveen'

Hoogeveen – ‘Het is de zoveelste zeperd in bestuurlijk Hoogeveen. Het is één groot bestuurlijk drama.’ Met deze woorden reageert Inge Oosting, fractievoorzitter van PvdA Hoogeveen, op het nieuws over het afblazen van de bouw van het ijsbaan-/zwembadcomplex in Hoogeveen. Ze noemt het niet doorgaan van de plannen ‘fantastisch nieuws’, maar is tegelijkertijd furieus over de hele gang van zaken.

Vanaf het prille begin is PvdA Hoogeveen fel tegen de gemeentelijke investering van een kunstijsbaan geweest. Deze periode kwam er bijval van nieuwkomer SGP in de Hoogeveense raad. Oosting uitte veelvuldig grote zorgen over de te verwachten kostenoverschrijding. Het werd door het college steeds weggewuifd. ‘Dit terwijl bouwend Nederland hier ook al melding van had gemaakt en eveneens de Rekenkameronderzoek het huidige budget ontoereikend noemde. Dit college is veel te star. Het blijft op de oude leest doorgaan. Nu wordt gesproken over een overschrijding van 20 miljoen euro…. 20 miljoen!’, briest ze. De oorspronkelijke kosten werden geraamd op ruim 31 miljoen euro, maar inmiddels zou er een prijskaartje van ruim 51 miljoen euro aan hangen.

Ze haalt tegelijkertijd fel uit naar haar mede-raadsleden, die ze verwijt min of meer klakkeloos de woorden van B&W te hebben aangenomen. ‘Er is al die tijd zoveel coulance in de raad geweest om mee te gaan in dit traject terwijl er genoeg feiten op tafel lagen die een compleet ander beeld gaven. Dat dit nu nodig moet zijn om de rest van de raadsleden met de neus op de feiten te drukken, vind ik triest.’

Vergadering achter besloten deuren

Vandaag kort na 9.00 uur ontvingen alle raadsleden een communiqué waarin werd meegedeeld dat zij later vandaag meer informatie ontvangen. Inmiddels is bekend dat de raad vanavond achter gesloten deuren vergadert over deze kwestie.

Oosting eist zo snel mogelijk meer duidelijkheid. Onder meer over de kosten die tot nog toe al zijn gemaakt. In een artikel in het Dagblad van het Noorden wordt gesproken van 400.000 euro. Ze schampert: ‘Dat geloof je toch zelf niet. Dat moet in werkelijkheid veel meer zijn. Kijk alleen al naar de aankoop van Maxx sports and events en De Terp, maar ook de vele uren die het projectteam erin heeft gestoken. Wat mij betreft komt er een onderzoek naar welk bedrag exact al is uitgegeven.’

'Níet te verkopen in Hoogeveen'

Gedurende het proces werd het voor PvdA Hoogeveen alleen maar duidelijker: de realisatie van de ijsbaan, waar in 2018 ook een zwembad aan werd toegevoegd, is een volstrekt onverantwoorde uitgave. ‘De spaarpot is leeg. Het is te triest voor woorden dat er onder meer bezuinigd moet worden op hulp aan ouderen, terwijl een miljoenenproject als de ijsbaan wel doorgang zou vinden. Dat is níet te verkopen in Hoogeveen.’

In eerste instantie betroffen de plannen alleen een ijsbaan. Later werd daar een nieuw zwembad aan toegevoegd, waarmee de kosten konden worden gedrukt. Wethouder Erwin Slomp herhaalde het veelvuldig: ‘Als Hoogeveen een nieuw zwembad wil, dan moet ook een ijsbaan worden gerealiseerd. Die combinatie levert een flinke besparing op.' Oosting spreekt van een verhaal dat wordt omgedraaid. 'Het is grote onzin.' 

Nieuw zwembad

De fractievoorzitter van de PvdA stelt dat het college opnieuw aan het werk moet en komen met een begroting voor een nieuw zwembad, waar PvdA Hoogeveen wel voorstander van is. ‘Een nieuw zwembad moet er komen, maar ik zou nu eerst wel zeggen: wacht daar nog twee jaar mee.’