Bodemsanering centrum gaat verder

Hoogeveen - In het centrum van Hoogeveen wordt gewerkt aan de sanering van de bodem. Bijna 60 jaar lang werd er brandstof verkocht aan Hoofdstraat 192.

Door lekkage is de bodem verontreinigd geraakt. De bovengrond is in de jaren negentig al gesaneerd. Om verspreiding van de verontreiniging te voorkomen wordt de dieper gelegen bodem schoongemaakt.

Werkwijze

In juli is aan de westzijde een begin gemaakt met de werkzaamheden om de grond schoon te maken. Tijdens het boren worden er stoffen in de bodem gespoten. Deze stoffen, vooral calcium- en natriumsulfaat, zijn in de fabriek verrijkt met zuurstofatomen. Na de injectie in de bodem valt dit uiteen in onschadelijke stoffen. Deze komen van nature in de bodem voor en breken de verontreiniging af. Daarna worden nitraat en fosfaat geïnjecteerd. Dit is een soort vloeibare kunstmest die vooral als voeding dient voor de bacteriën die de resterende verontreiniging op gaan eten.

Oostzijde

Vanaf vandaag wordt er verder gewerkt aan de oostzijde van de Cascade. De werkzaamheden om de grond schoon te maken worden in september afgerond. De grond is dan klaar voor de herinrichting.