PricoH en EN3 gaan samen verder

Hoogeveen - PricoH en EN3 zijn vanaf 1 augustus samen verder gegaan onder de naam PricoH. ‘Samen zijn we sterker en is meer mogelijk’, aldus Janet Drenth, voorzitter van EN3. De vernieuwde organisatie telt vanaf deze zomer 13 christelijke basisscholen in de gemeente Hoogeveen met in totaal ruim 2800 leerlingen.

‘De fusie van de verenigingen voor christelijk onderwijs biedt veel kansen’, zegt Johan Tillema, voorzitter van het bestuur van PricoH. ‘De fusie maakt meer mobiliteit binnen de teams mogelijk. Het wordt voor leerkrachten gemakkelijker nieuwe ervaringen op te doen en kennis met elkaar te delen. Dit komt het onderwijs ten goede.’

‘Een belangrijk uitgangspunt van de fusie is dat in Nieuwlande, Nieuweroord, Noordscheschut en Elim ook in de toekomst goed basisonderwijs kan blijven bestaan. Dit draagt bij aan een goede leefbaarheid van de kernen en dit vinden we erg belangrijk’, zegt hij.

De locaties behouden ieder hun eigen identiteit. Janet Drenth: ‘Na de zomervakantie openen de deuren van de scholen net zoals ieder jaar. Voor leerlingen en ouders verandert er dan ook weinig. Wat wel anders wordt, is dat de scholen van EN3 niet meer worden aangestuurd door een vrijwillig bestuur, maar door een professioneel bestuurskantoor. Met alle voordelen van dien.’

Binnen de vereniging voor Primair Christelijk Onderwijs Hoogeveen staat optimale ontwikkeling van kinderen centraal. In een veilige omgeving, met aandacht voor hoofd, hart en handen. ‘We willen kinderen vleugels geven, maar ook wortels. Bij ons op school leren ze wie ze zijn en hoe ze zich verhouden tot de wereld en elkaar. Daarnaast ondersteunen we hen om hun talenten te ontdekken. Samen staan we voor christelijk geïnspireerd toponderwijs’, besluiten beiden.