Maandaggevoel: Nicole Donkervoort
Door Nicole Donkervoort

Laat kinderen niet stikken

Hoogeveen beleefde een roerige week. Het college van burgemeester en wethouders kwam met stevig nieuws op de proppen. De meerjarenbegroting. En die hakte er bij menigeen keihard in, ondanks het feit dat het zwaard van Damocles al wekenlang boven de hoofden van de inwoners zwaaide.

Bekend was immers dat er volgend jaar fors, ruim 9 ton, bezuinigd moet worden. Afgelopen week werd bekend waar het college de euro’s bij elkaar wil sprokkelen. Vooral het sociaal domein krijgt rake klappen.

Het nieuws kwam op een merkwaardig moment: letterlijk midden in de bouwvakvakantie. Misschien wel in de hoop dat menigeen het wegens vakantie zou ontgaan. Als dat de insteek was, dan is dat faliekant mislukt. Half Hoogeveen lijkt in rep en roer. Het is in ieder geval het gesprek van de dag. De sociale media, maar ook de mailbox van onze redactie, stroomden vol. De kritiek op het gemeentebestuur is niet van de lucht. De grootste frustratie van de burger: dat de bouw van de ijsbaan/het zwembad (kosten: 31,5 miljoen euro!), gewoon lijkt door te gaan, terwijl er naar alle waarschijnlijkheid fors bezuinigd wordt op onder meer zorg. Dat mensen, en dan met name de zwakkeren in de samenleving, het moeten ontgelden in plaats van stenen (ook de reconstructie van de Hoofdstraat wordt in dit kader veelvuldig genoemd), vinden de meesten niet te verteren. Dit kan de gemeente toch ook niet met droge ogen verkopen?

468 gezinnen

Of alle voorstellen van het college door de gemeenteraad worden overgenomen, wordt in oktober bekend. Opvallend genoeg is één bezuiniging al wel definitief. Met onmiddellijke ingang wordt de regeling ‘Bijkomende studiekosten schoolgaande kinderen’ geschrapt. Een regeling voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar van ouders met een inkomen tot 110 procent van de bijstandsnorm. Volgens een gemeentewoordvoerder maakten de afgelopen twee jaar 468 gezinnen gebruik van de regeling. Een fors aantal.

De afgelopen jaren was wethouder Gert Vos, die het programma Jong Hoogeveen in zijn portefeuille heeft, er steeds als de kippen bij als er maar iets, al was het een scheet, te melden was over Jong Hoogeveen. En altijd waren het, uiteraard, positieve berichten. Niet zo gek: jarenlang scoorde de gemeente Hoogeveen beroerd als het ging om de leefsituatie van kinderen in(kans)arme gezinnen, zo bleek uit de rapportage Kinderen in Tel, die de situatie van kinderen in achterstandswijken, het aantal schoolverlaters, kinderen in de jeugdzorg en het aantal tienermoeders in kaart brengt. Hoogeveen behoorde met zijn hardnekkige achterstandsproblematiek tot de top veertig van slechtste gemeenten op dit gebied. Dat moest anders, vond ook Vos. Kinderen moesten meer kansen krijgen. Zij zijn onze toekomst. En iedereen die het maar wilde horen, kon er niet omheen: de gemeente Hoogeveen wil de kindvriendelijkste gemeente van Nederland zijn.

Pijnlijk

Hoe pijnlijk is dan ook de keuze om juist te schrappen in een maatregel die kinderen moet helpen aan een betere toekomst. Een bezuinigingsmaatregel die in schril contrast staat met dat wat de gemeente Hoogeveen de afgelopen jaren letterlijk van de daken heeft geschreeuwd.

De keuzes waar te bezuinigen zijn moeilijk, en ik ben blij niet in de schoenen van het college en de gemeenteraadsleden te staan, maar ik hoop oprecht één ding: laat kinderen niet stikken. Of meer in zijn algemeenheid: verlies de menselijke maat niet uit het oog.