VVD haalt hard uit naar college

Hoogeveen – De VVD haalt hard uit naar het college van burgemeester en wethouders. Aanleiding is de meerjarenbegroting waarin een OZB-verhoging de klappen in de Hoogeveense zorg bij lange na niet kan opvangen.

De VVD is van mening dat het huidige college niet in staat is om samen te werken en de huidige uitdagingen het hoofd te bieden. ‘De bestuurders gaan allen voor het belang van de eigen portefeuille’, aldus fractievoorzitter Debbie Bruijn. ‘Van samenwerking en integraliteit is weinig te merken.’

'Dit college mist visie'

De VVD zegt al jaren het college te waarschuwen dat het anders met de financiën om moet om. ‘Wat dit college met de gemeentelijke begroting doet, doen de burgemeester en de wethouders vast thuis niet’, stelt Bruijn. ‘Dit college mist visie, kijkt niet vooruit en innoveert niet genoeg. Neem het sociaal domein. We horen als raad niet anders dan dat het Rijk niet genoeg vergoed. Vier jaar na de decentralisatie is deze ‘ja, maar’ vanuit het college echt tranen trekkend te noemen. Innoveer, doe een stap naar voren en zorg dat iedereen die recht heeft op zorg deze zorg ook krijgt met de juiste kwaliteit. Investeer dus ook in innovatie.’

Doorn in het oog van de VVD is de voorgestelde OZB-verhoging. De VVD heeft vorig jaar een pakket aan maatregelen voorgeschoteld aan de raad met ingrepen op diverse beleidsterreinen. ‘Natuurlijk beseffen we ons als fractie dat het financiële gat nu wel erg groot is. De VVD is echter van mening dat de zoektocht naar de oplossingen breder moet worden uitgevoerd dan alleen het college en de ambtelijke organisatie.’ De VVD vindt dat de gemeenteraad niet goed genoeg is betrokken in dit proces van extreme bezuinigingen. Eerder vocht de VVD al samen met andere partijen voor echte bestuurlijke vernieuwing. ‘Wij willen dat de inwoners serieus betrokken worden en invloed kunnen uitoefenen op keuzes die zo ingrijpend zijn. Er zijn vele manieren waarop dit kan, maar het college vindt dat een gemeentelijke begroting boven de pet gaat van de inwoner. Voor ons is dit een blijk van wantrouwen in de kracht van de bevolking en tegelijkertijd een gebrek aan het benodigde bestuurlijke lef’, zegt de fractievoorzitter. ‘De oplossing voor het grote financiële gat is lastig. Dat dit niet met een pennenstreek is opgelost, ziet de VVD ook wel in.’ Toch is de fractie van mening dat er andere scenario’s mogelijk zijn, zodat de OZB-verhoging en de zorg minder geraakt worden. Bruijn legt de focus op de ambtelijke organisatie. ‘De samenwerkingsorganisatie die we hebben met gemeente De Wolden kost ons jaarlijks tonnen extra. De beloofde efficiency blijft uit. Daar liggen echt nog mogelijkheden om te bezuinigen.’

'Er waait een nieuwe wind'

Volgens Bruijn is er sprake van een serieuze ommekeer in de Hoogeveense politiek. ‘De gevestigde gebruiken worden transparant tegen het licht gehouden en de waarom-vraag zal steeds meer leidend worden in de debatten. De gemeente moet flexibel worden om te kunnen blijven voldoen aan haar verantwoordelijkheden. Het antwoord ‘we doen het al jaren zo’ gaat allang niet meer op. De inwoners roepen dat al langer. De nieuwe samenstelling van de gemeenteraad maakt dat de nieuwe wind best hard waait en die gaat de komende tijd niet meer liggen.’