Wordt De Arend in Hoogeveen gesloopt?

Woningcorporatie Domesta neemt eind dit jaar een besluit over de toekomst van flatgebouw De Arend. Begin dit jaar is een zogenaamd belevingsonderzoek gehouden onder de bewoners. Daarin kwamen allerlei zaken over het wonen in en rond de galerijflat aan de orde.

‘Uiteraard kwamen er ook minpunten naar voren, maar de algemene uitkomst was dat de meeste bewoners het prettig wonen vinden in De Arend’, vertelt Alice Hulleman, communicatieadviseur bij Domesta.

Eind van het jaar wordt de definitieve keuze bekendgemaakt: renovatie of sloop en nieuwbouw. Volgens Hulleman is het te vroeg om nu al een voorkeur voor een van beide opties aan te geven. ‘We zijn nog echt in onderzoek. Ik vind het ook belangrijk om te benadrukken dat we de bewoners als eerste hebben benaderd, voordat gekeken wordt naar de technische toestand van het pand.’<

Protest

Torenflat De Arend is in 1964/1965 gebouwd in de wijk Wolfsbos. In totaal bestaat het complex uit 99 huurappartementen. Een jaar of tien geleden heeft Domesta al eens het plan opgevat om de galerijflat te slopen. Dat stuitte toen op veel protest, waardoor een technisch bureau werd ingeschakeld voor een second opinion. Dat bureau kwam eind 2010 tot de conclusie dat renovatie een goede tijdelijke oplossing was. ‘Naar aanleiding daarvan is besloten om De Arend tot 2020 te laten staan en dan opnieuw te kijken wat we ermee gaan doen. In die fase zijn we nu beland.’

In de berichten van een jaar of tien geleden werd overigens gemeld dat na 2020 sowieso over zou worden gegaan tot sloop. Mocht daar eind 2019 daadwerkelijk voor worden gekozen, dan is nog onbekend wat ervoor in de plaats komt.