Raad wordt ongeduldig over duidelijkheid over ijsbaan

Hoogeveen - Een gedeelte van de gemeenteraad van Hoogeveen wordt ongeduldig over de onduidelijkheden over de voortgang van het project ijsbaan/zwembad (IJZ). Dat bleek donderdagavond uit een discussie die over IJZ werd gevoerd.

Ida Gerda Emmens (PvdA): ‘Wij worden regelmatig door mensen aangesproken die ons vragen hoe het nu zit met de ijsbaan. Of die er nog komt of niet?’ De discussie in de raad werd gevoerd naar aanleiding van een motie die in november werd aangenomen en waarin de raad het college om meer duidelijkheid over het ijsbaanproject vroeg. Of hieraan wordt voldaan, daar wordt verschillend over gedacht. Verschillende raadsleden waren vol lof over de klankbordgroep met raadsleden die na november is samengesteld. Marin Rutgers (D66) dacht daar anders over: ‘Er is nu wel een klankbordgroep, maar daar zitten niet alle raadsleden in. Niet alle raadsleden zijn dus volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen en dat is in dit dossier wel nodig.’

'Point of no return' is nog niet bereik

Voorafgaand aan de discussie over de informatievoorziening over IJZ gaf wethouder Erwin Slomp een presentatie over de laatste stand van zaken. Brand van Rijn (SGP) constateerde dat er op de meeste punten nog geen duidelijk is. ‘Eigenlijk is nu alleen op het eerste punt duidelijkheid gegeven. De rest weten we gewoon nog niet.’ Het punt wat nu duidelijk is, is het programma van eisen. Over zaken als aanbesteding, juridische structuur en obligatielening kon nog geen (volledige) duidelijkheid worden verschaft. Slomp herhaalde tijdens de presentatie nog wel dat de raad nog steeds invloed op de plannen heeft. ‘Het punt van ‘no return’ is nog niet bereikt. Dat komt pas wanneer de schop de grond in gaat. Voor die tijd is alle onduidelijkheid weggenomen.’

Het grote wachten is eigenlijk op de afronding van de aanbesteding. De aannemers die IJZ willen bouwen kunnen op 19 juli hun plannen inleveren. Direct daarna zijn er presentaties van de plannen en worden die beoordeeld. Eind volgende maand moet duidelijk worden wie de bouwer gaat worden en of het project binnen het budget blijft.

Wel is duidelijk dat de gemeente een grotere vinger in de pap krijgt bij het project. Twee jaar geleden zou de obligatielening en de exploitatie-opdracht nog via de Stichting Kunstijsbaan lopen. Om belastingtechnische redenen heeft de gemeente die positie overgenomen en is de stichting volledig buiten beeld.