CDA Hoogeveen heeft zorgen over financiële grip college

Hoogeveen heeft over 2018 een tekort geleden van 9 miljoen euro. Hebben burgemeester en wethouders nog wel grip op de financiën, wilde de VVD donderdagavond weten. Onder meer coalitiepartij CDA heeft zorgen.

Dat het CDA erg kritisch is over het optreden van het college, mag opmerkelijk heten. In deze raadsperiode was tot dusver vrijwel altijd een scherpe scheidslijn waarneembaar tussen de standpunten en opvattingen van oppositie en collegepartijen. Volgens CDA-fractievoorzitter Erik-Jan Kreuze passen de kritische uitlatingen over de grip op inkomsten en uitgaven in het dualistische systeem.

‘Hoop onrust’

,,Er leeft best een hoop onrust binnen het CDA'', ontboezemde Kreuze in de gemeenteraad over het financiële reilen en zeilen van de gemeente. ,,We zullen echt alles op alles moeten zetten om Hoogeveen weer op de rails te krijgen.''

GroenLinks vond dat B en W over 2018 onvoldoende grip hadden op de financiën. ,,Het college heeft steken laten vallen'', meende fractievoorzitter Catharina van Hien. De SP constateerde dat de inkomsten en uitgaven in 2018 'ernstig uit de pas liepen'. ,,Het optreden van het college was tweeslachtig'', poneerde raadslid Philip Oosterlaak.

Milder

Coalitiepartijen Gemeentebelangen en ChristenUnie waren beduidend milder over het optreden van het college in 2018. Fractievoorzitter Jacob van der Heide van GB had wel zorg over de effecten van het tekort op het gemeentelijke huishoudboekje, maar wees vooral naar de landelijke overheid, als het gaat om voldoende geld voor de uitgaven in het sociaal domein (Wmo en Jeugdzorg). ,,De verantwoordelijkheid van het Rijk is erg groot.''

De ChristenUnie sprak van een sterk veranderende samenleving, waarin niet alles maakbaar is. D66 liet een genuanceerd geluid horen. Fractievoorzitter Peter Scheffers vond dat het college 'voor een behoorlijk deel' weet wat er speelt, maar dat het tekort op het sociaal domein ongrijpbaar is gebleken. ,,Het laat onverlet dat het college op andere terreinen, waaronder het tekort op de samenwerkingsorganisatie Hoogeveen/De Wolden, beter zijn best had moeten doen.''

Balans in het rood

Voor Jeugdhulp liep het tekort in 2018 op naar 3,8 miljoen euro, maar ook voor de Wmo (3 miljoen), Participatie (9 ton) en de bijstand (1 miljoen) was de gemeente aanzienlijk meer geld kwijt dan geraamd. Daarnaast trokken lagere parkeeropbrengsten (5 ton), de bijdrage aan samenwerkingsorganisatie Hoogeveen/De Wolden (8 ton) en sportaccommodaties (6 ton) de balans in het rood.

Deze week werd bekend dat Hoogeveen tussentijds wil bezuinigen om de tekorten niet verder op te laten lopen. Het gaat om bijna 3 miljoen euro. Zonder die ingrepen zou Hoogeveen over 2019 afstevenen op een tekort van 5 miljoen euro.