Hoogeveen gaat flink bezuinigen

De gemeente Hoogeveen gaat flink bezuinigen. Dat maakt de gemeente vanmiddag bekend na het vaststellen van de Gemrap 2019, een financiële tussenrapportage.

Zo wordt er 1,5 miljoen euro bezuinigd op het programma ‘Blijven meedoen en talentontwikkeling’, 1,2 miljoen op maatwerk en dienstverlening 18-, 58.000 euro op cultuur, 242.000 op openbaar groen, 21.000 op parkeren en 50.000 op crisisbeheer en brandweer. De externe partijen die geraakt worden door de maatregelen in de Gemrap zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Hoog oplopen

Het college heeft besloten bij te sturen om het tekort over 2019 zo klein mogelijk te maken. Bij het vaststellen van de meerjarenbegroting 2019-2022 was een tekort voorzien van ongeveer 1 miljoen euro. Uit de financiële tussenrapportage blijkt dat, zonder verder ingrijpen, daar nog 4 miljoen euro bijkomt. Wethouder Erwin Slomp: ‘Deze situatie maakt het noodzakelijk om nu, in het lopende jaar, bij te sturen. Dit gaat ons aan het hart. We weten dat er heel veel goed werk gedaan wordt. Maar omdat we willen voorkomen dat de tekorten hoog oplopen, moeten we dit wel doen.’

Slomp: ‘We zitten al langer in financieel zwaar weer. Eind vorig jaar hebben we hier samen met de raad over gesproken. Dat kreeg een vervolg tijdens de strategische conferentie in maart. Tijdens onze hackathon, begin mei, hebben we gekeken naar mogelijkheden voor de begroting 2020 en ook naar maatregelen die al in 2019 effect kunnen hebben. Dat leverde het nodige op maar nog niet genoeg om het verwachte tekort mee in te vullen. Daarom zijn we gaan zoeken in de volle breedte van alle programma’s. Op die manier zijn we tot een breed palet aan bijsturingen gekomen. Het betekent helaas wel dat er flink ingegrepen moet worden in de lopende begroting en daarmee ook in lopende afspraken.’