Commentaar: Jeroen Bottema
Door Jeroen Bottema

Poolse landdag

En weer is een vergadering van de gemeenteraad verzand in een Poolse landdag, waarbij de vergadering onnodig lang duurt, mensen boos weglopen en er tot overmaat van ramp ook nog niet eens echt gediscussieerd kan worden. Oorzaak een manier van vergaderen die niet werkt en de afgelopen maanden vaker voor chaos heeft gezorgd.

Ironisch genoeg werd er gisteren over bestuurlijke vernieuwing gesproken. De verwachting was dat dit onderwerp rond half negen begon. Nadat een discussie over de bezuinigingen op het sociale domein ontzettend was uitgelopen, werd besloten om de agenda om te gooien omdat de raadsleden ook nog met de Rekenkamer moesten spreken en de leden van die Rekenkamer niet al te laat naar huis wilden. Hierdoor werd de bestuurlijke vernieuwing pas tegen elf uur behandeld. Mensen die speciaal hiervoor naar de raadszaal waren gekomen dropen vervolgens gedesillusioneerd af omdat ze de volgende ochtend vroeg uit de veren moesten.

Eigenlijk is bestuurlijke vernieuwing een verkeerde benaming van wat er tegen middernacht werd besproken. Burgerparticipatie is een betere omschrijving waar het omging.

In de praktijk werkt het niet

Bestuurlijke vernieuwing omvat initiatieven waardoor de politiek dichter bij de mensen moet komen te staan. Referendum, dualisme en gekozen burgemeester zijn zulke initiatieven. Een goede kijk op deze vorm van bestuurlijke vernieuwing ontbreekt op dit moment in de gemeentelijke politiek. De raad vergadert al een tijd op een manier waarbij de discussie gestroomlijnd zou moeten worden. In de eerste termijn moeten de partijen kort een voorlopig standpunt geven en de punten waarover volgens hen gediscussieerd moet worden. In de praktijk werkt dit keer op keer niet. De raadsleden blijken toch hun mening te willen geven of met elkaar in discussie te willen. Dit wordt dan tegengehouden door de voorzitter omdat dit niet volgens de regels van de raad zou zijn. Wanneer in de tweede termijn eindelijk gediscussieerd kan worden, is bijna iedereen de draad kwijt of wordt de discussie kort gehouden omdat het ‘blok’ uitloopt.

De bedoelingen van de raad zijn goed, maar het werkt in de praktijk gewoon niet. Wanneer men burgerparticipatie serieus neemt, moet het bestuurlijke vernieuwing ook serieus nemen. Voor de raad betekent dat stoppen met de huidige manier van vergaderen. Het zorgt voor onnodig lange vergaderingen, geïrriteerde raadsleden, burgers die afhaken en onderwerpen die niet de aandacht krijgen die ze verdienen.

Kloof dreigt onoverbrugbaar te worden

Bestuurlijk vernieuwing is bedoeld om de kloof tussen politiek en burger te overbruggen. In Hoogeveen wordt deze kloof alleen maar groter en dreigt zelfs onoverbrugbaar te worden. De tijd voor actie is nu. Wanneer de raad en het college begrippen als burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing en daarmee zichzelf serieus nemen, ondernemen zij nu actie en wachten daar niet mee tot na de zomervakantie.

Dan bestaat namenlijk serieus het gevaar dat de kloof tussen politiek en burgers in Hoogeveen (voorlopig) onoverbrugbaar is geworden.