Waterschap Drents Overijsselse Delta: water op peil ondanks droog weer

Regio - Momenteel is er voldoende water en kan er genoeg water worden aangevoerd en verspreid binnen de zuidwesthoek van Drenthe.

Dat laat Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) weten. Het waterschap gaat over het beheer in de Drentse gemeenten Meppel, Midden-Drenthe, Westerveld, De Wolden, Hoogeveen en grofweg het westelijke deel van Overijssel.

Het waterschap houdt er rekening mee dat er meer water uit sloten, kanalen en beken wordt gebruikt voor landbouw en natuur. Tot nu toe staat het er qua weer gunstiger voor dan tijdens het gortdroge 2018.

In de tweede helft van juni is er in het werkgebied van het waterschap 25 tot 30 millimeter neerslag gevallen. Het neerslagtekort bedraagt momenteel 74 millimeter, ongeveer de helft minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is vrij normaal voor de tijd van het jaar.

Ook zijn de grondwaterstanden normaal voor deze tijd van het jaar, hoewel deze nog wel verlaagd zijn door de droogte van vorig jaar.