De Westerkim bouwt energieneutraal en gasloos woonzorgcentrum

Hoogeveen - Een belangrijk én feestelijk moment donderdag voor de Westerkim. Die ochtend wordt het officiële startsein gegeven voor de start van de omvangrijke nieuwbouw van het woonzorgcentrum.

Tevens worden overeenkomsten ondertekend, onder anderen door de directeuren van aannemersbedrijf Paas en installatiebedrijf Pranger-Rosier, die ervoor zorgen dat er een energieneutraal en gasloos complex verrijst.

Meer dan 700 zonnepanelen

‘We zijn weliswaar niet de eerste zorginstelling die gasloos bouwt, een woonzorginstelling in Ermelo is ons voor, maar we mogen ons wel een van de eersten in het land noemen’, zegt Febo Emmelkamp, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Westerkim, met gepaste trots. Hij vervolgt: ‘Wij beperken ons energieverbruik door verregaande isolatie, we wekken duurzame energie op met meer dan 700 zonnepanelen en we gaan efficiënt om met energieverbruik door het toepassen van een hoge luchtdichtheid, ledverlichting en lucht-water warmtepompen.’

Rentmeesterschap voor deze aarde

Het bouwbesluit legt weliswaar (nog) niet op dat energieneutraal gebouwd moet worden, maar voor de Westerkim was het de enige optie. ‘Wij kiezen hiervoor vanuit de gedachte van het rentmeesterschap voor deze aarde. Dat de bouwkosten daarmee tot een half miljoen euro meer bedragen, nemen we op de koop toe.’ Een groot deel van de totale bouw- en inrichtingskosten (60 procent) wordt geleend bij de Triodos Bank, die haar naam slechts wil koppelen aan projecten met een duurzaam karakter. De overige 40 procent betaalt de organisatie uit eigen zak. ‘We zijn een financieel heel gezonde organisatie’, beaamt Emmelkamp.

Selectie van partijen

De afgelopen maanden is er volgens Emmelkamp veel gebeurd, vooral wat betreft de selectie van de partijen waarmee in zee wordt gegaan. Omdat een Europese aanbesteding niet nodig was, zijn gericht partijen benaderd. Vijf aannemers hebben een offerte uitgebracht. Paas BV uit Nieuw-Buinen is als beste uit de bus gekomen. ‘Natuurlijk waren de voornaamste criteria kwaliteit en geld, maar een bijkomend voordeel was dat het een familieorganisatie is, wat bij ons past, die al ervaring heeft in het bouwen van zorglocaties.’ Voor de installateur is een vergelijkbaar traject gelopen. Uit offrerende partijen is Pranger-Rosier Installaties uit Dokkum als beste geselecteerd.

Drukte van belang

Het is ondertussen al een drukte van belang op het terrein van de Westerkim. Met behulp van graafmachines worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het graven van sleuven voor kabels. Aan de Griendtsveenweg, pal tegenover het woonzorgcentrum, is een braakliggend terrein van de gemeente ingericht tot tijdelijk parkeerterrein. Een opvallend feitje: het nieuwe woonzorgcentrum wordt gerealiseerd op het huidige terrein, maar krijgt wel een nieuw adres: Griendtsveenweg 11, simpelweg omdat de entree straks niet meer aan de Bosboomstraat ligt.

De bouw is een omvangrijke klus, mede omdat ervoor is gekozen om de meeste bewoners maar één keer te laten verhuizen. Slechts acht bewoners dienen twee keer te verhuizen.

Kleinschalige woningen

In de nieuwe Westerkim, dat onderdak gaat bieden aan negentig bewoners, komen tien kleinschalige woningen met elke negen appartementen en een gezamenlijke huiskamer. In het bruisend hart van het gebouw zijn ontmoetingsruimten zoals huiskamers voor dagbesteding, een restaurant, een multifunctionele ruimte en een kapsalon. De huidige aanleunwoningen van Westerheem krijgen een directe verbinding met korte looplijnen naar het centrale hart van het gebouw. Volgens Emmelkamp is nieuwbouw hard nodig: ‘Het huidige woonzorgcentrum is na ruim 50 jaar verouderd en sluit onvoldoende aan bij onze visie op kleinschalig wonen en leven als gezin. Daarvoor is een meer huiselijke omgeving nodig met huizen met schuine daken, een eigen keuken en directe verbindingen met buiten.’

Gefaseerde bouw

De bouw vindt gefaseerd plaats zodat bewoners zo weinig mogelijk hinder ondervinden. Na de bouwvak gaat het slopen beginnen. Begin 2020 wordt gestart met heien. De verwachting is dat begin 2021 de eerste fase nieuwbouw gereed is en begin 2022 de tweede en laatste fase.

Het ontwerp voor de nieuwe Westerkim is gemaakt door architectenbureau Sacon uit Zwolle. Technion adviseurs uit Heerenveen tekende voor het technisch ontwerp. Aannemersbedrijf Paas BV uit Nieuw Buinen en installatiebedrijf Pranger-Rosier uit Dokkum realiseren de nieuwbouw. De domotica wordt geleverd en geïnstalleerd door Ascom uit Utrecht. ICSadviseurs uit Zwolle is als huisvestingsadviseur en projectmanager de linkin pin tussen de Westerkim en de deelnemende partijen. Een en ander verloopt in goede afstemming met Domesta. Deze woningcorporatie is eigenaar van Westerheem. De wooneenheden blijven ongewijzigd, maar de entree, de verbindingsgangen en de berging worden ook afgebroken en opnieuw gebouwd door de Westerkim.

De feestelijke start van de bouw donderdagochtend 27 juni is voor genodigden, te weten bewoners, familie, medewerkers, vrijwilligers en bouwpartners.