Nachtvlinders inventariseren voor nieuwe atlas

Tiendeveen - Vrijdag 28 juni gaan we nachtvlinderen rond het clubgebouw van golfclub Martensplek. We verzamelen om 22.00 uur bij het gebouw, Haarweg 22. De nachtvlinderexcursies staan in het teken van inventarisatie van onbekende gebieden.

Daarmee werken we mee aan de inventarisatie van nachtvlinders in heel Drenthe wat uiteindelijk moet leiden tot een nieuwe Nachtvlinderatlas van Drenthe. Iedereen is welkom bij deze avonden. Wanneer het weer ongunstig is, wordt de avond uitgesteld tot de zaterdag er na. Zie voor het al of niet doorgaan de agenda op onze website.