Gemeente Hoogeveen werkt mee aan vinden van goede plekken locaties voor laadpalen

Hoogeveen - Een laadpaal in de buurt voor de elektrische auto? Dat kan vanaf 1 juli. De provincies Drenthe en Groningen willen het vervoer groener en slimmer maken. Elektrische auto's dragen daaraan bij. Voldoende openbare laadpalen stimuleren elektrisch rijden.

Door het plaatsen van 1000 openbare laadpalen in Drenthe en Groningen met 100 procent Nederlandse groene stroom wordt bijgedragen aan een snelle omslag naar elektrisch rijden en duurzame energie. ‘We willen hiermee minder uitstoot van CO2 en fijnstof en minder geluidsoverlast van autoverkeer realiseren’, aldus een woordvoerder van de provincie. Innovatief in dit project is dat e-rijders een eigen, lokale energieleverancier kunnen kiezen.

De gemeente Hoogeveen werkt mee aan het vinden van geschikte locaties voor laadpalen. Als inwoner van Hoogeveen kan men vanaf 1 juli ook een laadpaal in de openbare ruimte aanvragen. Dat kan snel en makkelijk via de website openbaarladen.nl.

Om een verzoek te kunnen indienen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

U woont in de gemeente of u werkt minimaal 20 uur per week in deze gemeente.

U rijdt of gaat een elektrische auto rijden, die minimaal 50 kilometer elektrisch kan rijden.

U heeft geen eigen parkeerterrein en moet uw elektrische auto op straat parkeren.

Binnen loopafstand (ongeveer 250 meter) van uw woon- of werkadres is nog geen openbaar laadpunt aanwezig. Het kan ook zijn dat er wel een openbaar laadpunt aanwezig is, maar dat uit de gegevens blijkt dat een nieuw openbaar laadpunt noodzakelijk is. Geef uw verzoek daarom wel altijd door.

Wie een eigen parkeerterrein heeft, kan een laadpunt op eigen oprit of parkeerplaats laten plaatsen. Dit hoeft niet te worden gemeld bij de gemeente.