Collecteren om ruimte te maken voor wilde bloemen

Hoogeveen - Vrijwilligers van Natuurmonumenten gaan van 23 juni tot en met 29 juni collecteren. De ruim 10.000 collectanten zamelen geld in om wilde bloemen te redden.

Want die verdwijnen in snel tempo uit ons landschap en dat is een groot probleem. Wilde bloemen vormen de basis van een gezonde natuur. Zonder bloemen zijn er geen insecten. En insecten zijn weer een belangrijke voedselbron voor veel vogels. Natuurmonumenten wil daarom wilde bloemen weer de ruimte geven. Teo Wams, directeur natuurbeheer: ‘We proberen zoveel mogelijk dieren en planten te beschermen en te behouden. Daar moeten we veel voor doen, van begrazing door koeien en schapen tot het herstellen van bijna verdwenen landschappen als heide en bloemrijke graslanden. We zaaien bloemen in plukweides, vlinderidylles of op voedselakkers voor wilde dieren.’ De opbrengst van de collecte is van groot belang voor de natuur in Nederland. Wams: ‘Met een gift van 2,50 euro kunnen we ruim 1m2 grond weer in bloei zetten. Ook kleine giften helpen ons dus.’ In bijna 300 gemeenten gaan 10.000 vrijwilligers van deur tot deur met een collectebus.