Hoogeveen sluit in februari 2020 deuren EBTL

Hoogeveen – De proef met de Extra Begeleidings- en Toezicht Locatie (EBTL) bij het azc in Hoogeveen krijgt geen vervolg. Dat betekent dat in februari 2020, bij het aflopen van het tweejarig contract met het Rijk, de deuren van de EBTL definitief worden gesloten.

Volgens burgemeester Karel Loohuis bestaat er zelfs een kans dat dit nog eerder gebeurt, op het moment dat de overheid een structurele oplossing vindt voor de huidige groep overlastgevende asielzoekers.

Amsterdam

Dit meldt Loohuis naar aanleiding van het nieuws dat eerder maandag naar buiten kwam dat Amsterdam haar EBTL al per 1 november, op het moment dat het tweejarig contract daar erop zit, sluit. Volgens Loohuis heeft de gemeente Hoogeveen het besluit al eerder genomen, maar was dat nog niet naar buiten gebracht. ‘Nu Amsterdam hiermee naar buiten treedt, komt het in een stroomversnelling. Wij hadden een evaluatie die na de zomer wordt afgerond en naar de Kamer wordt gestuurd, willen afwachten, maar ik vind dat mensen in Hoogeveen er recht op hebben te weten hoe het zit in Hoogeveen.’

De burgervader geeft aan dat de reden om geen vervolg te geven aan de proef ietwat anders ligt dan in Amsterdam. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema meldt tot dit besluit te zijn gekomen door met name de overlast die de EBTL geeft en de daardoor noodzakelijke politie-inzet. Daarnaast spreekt zij van een toenemende druk op de vastgoedmarkt.

Kansloze asielzoekers

Loohuis geeft aan problemen met de proef te hebben omdat de EBTL wordt gebruikt voor de opvang van een groep waarvoor de opvanglocatie oorspronkelijk niet bedoeld is. ‘Het zou gaan om asielzoekers die zich misdroegen in de zin van discriminatie in de richting van LHBTI’ers, vrouwen et cetera. Zij zouden hier als het ware bijgeschoold worden. Na een klein jaar zagen we echter dat een heel andere doelgroep in de EBTL werd opgevangen, kansloze asielzoekers uit met name Noord-Afrikaanse landen.’ Vanaf dat moment nam, aldus Loohuis, de overlast ook toe. Hij heeft daarover gesproken met toenmalig staatssecretaris Mark Harbers, die met oplossingen kwam. ‘Die zijn vanaf mei met succes ingevoerd. Er wordt onder meer strenger opgetreden en er is personeel aangesteld dat werkzaam is in het gevangeniswezen.’ De overlast is daarmee volgens Loohuis aanzienlijk afgenomen. Er zouden zelfs nog nauwelijks incidenten zowel binnen als buiten de EBTL zijn. Het zijn maatregelen die in Amsterdam níet zijn ingevoerd.

'Proef is mislukt'

Loohuis beseft terdege dat het geen structurele oplossing is. ‘Wij geven hier als gemeente weliswaar geen cent aan uit, het wordt door de overheid betaald, maar we hebben het wel over belastinggeld. Er worden nu zoveel menskracht en middelen ingezet om een dergelijk kleine groep onder controle te houden, dat kan structureel niet zo doorgaan. Er moet een andere oplossing komen en ik ben ervan overtuigd dat dat gaat lukken.’ Hij noemt als oplossing een centrale opvanglocatie met een hek eromheen. Ook als het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) alsnog de oorspronkelijke doelgroep in Hoogeveen onder zou willen brengen, wil Loohuis af van de EBTL. ‘De proef is mislukt.’

Angst wegnemen

Door de sluiting van de EBTL in Amsterdam per 1 november zou de vrees kunnen ontstaan op een toename van deze groep in Hoogeveen. Loohuis wil die angst direct wegnemen. ‘Nee, ze komen niet ineens met tientallen naar Hoogeveen. Een deel van de mensen gaat naar een regulier azc, een ander deel wordt teruggestuurd naar het land van herkomst.’ Hij benadrukt bovendien dat het aantal mensen dat doorverwezen wordt naar een EBTL aanzienlijk is gedaald. ‘Er komen simpelweg minder mensen uit de Noord-Afrikaanse landen naar Nederland. Ze zien dat ze geen kans maken op een permanent verblijf in Nederland en ze geven het ook nog eens aan elkaar door. Ze hebben geen zin in het ondergaan van een dergelijk streng regime.’  

De situatie in de EBTL in Hoogeveen is momenteel rustig. Loopt het tussentijds alsnog uit de hand, dan kan het eveneens zijn dat de opvanglocatie eerder wordt gesloten.

Schriftelijke vragen

VVD Hoogeveen heeft al laten weten schriftelijke vragen aan het college van B&W te stellen over de kwestie. Mark Strolenberg meldt namens deze partij: ‘Wij willen weten wat de exacte situatie is in Hoogeveen. Hoeveel politie-inzet vraagt de EBTL? Het kan namelijk niet zo zijn dat diefstallen, woninginbraken en dergelijke moeten wachten omdat er extra inzet nodig is voor de EBTL. Oftewel, Hoogeveners mogen niet de dupe worden van het feit dat hier een EBTL gevestigd is.’ Ondanks de woorden van Loohuis vreest de partij bovendien toch een toename van het aantal asielzoekers dat naar de EBTL zal worden overgebracht op het moment dat de locatie in Amsterdam sluit. ‘Ik vrees dat de maximale bezetting van 50 personen dan zeker gehaald wordt, met daarmee een toenemende druk op het personeel en eveneens een toenemende kans op incidenten. Dat kun je op je klompen aanvoelen.’