Oppositie loopt weg uit raad

Hoogeveen – De oppositie is donderdagavond weggelopen uit de gemeenteraad toen er werd gesproken over de visie op onderwijshuisvesting. Dit alles gebeurde in een bizarre vertoning waarbij de verwijten wederzijds over tafel vlogen.

De gemeenteraad zou donderdagavond op verzoek van oppositie over de totstandkoming van de visie op onderwijshuisvesting spreken. Dit dossier sleept al jaren en een paar weken geleden staakten de scholen het overleg hierover met het college omdat ze er geen vertrouwen meer in de samenwerking met het college hadden. Nadat eerder op de dag verantwoordelijk wethouder Jan Steenbergen was afgetreden, wilde de oppositie donderdag niet meer in discussie over dit onderwerp.

Sympathie voor college

Mark Strolenberg (VVD): ‘Het is een rare en ongewone dag. Het is volgens ons onmogelijk om nu een  inhoudelijk debat te voeren nu de verantwoordelijk wethouder is opgestapt. Uit sympathie voor het college willen wij de discussie uitstellen. Dat lijkt ons wel politiek correct.’

De coalitiepartijen wilden de discussie wel voeren. Erik-Jan Kreuze (CDA): ‘Met stoom en kokend water moest dit debat op de agenda. We hebben ons erop voorbereid en hebben twee moties aangekondigd. We moeten voortvarend en doelgericht verder op dit dossier.’

Dit schoot in het verkeerde keelgat van Inge Oosting (PvdA): ‘Dit zijn wel erg veel zalvende woorden. De raad praat hier al zes jaar over. De oppositie heeft vaak moties ingediend die aandrongen op voortvarendheid. Daar hebben de coalitiepartijen nooit voorgestemd en nu wordt er opeens aangedrongen op voortvarendheid. Straks gaan we in discussie met een andere wethouder die niet tot in detail is ingevoerd in deze materie. Een discussie heeft daarom nu geen zin.’

Na een schorsing werd besloten om de discussie te schrappen, maar collegepartijen CDA en Gemeentebelangen dienden wel hun moties in. In een motie werd de gemeente opgeroepen om binnen drie maanden met een visie op de onderwijshuisvesting te komen. Wanneer de scholen daar niet aan willen meewerken moet de gemeente voor 1 november een eigen visie vaststellen. De tweede motie ging over de manier waarop de huisvesting van het onderwijs wordt gefinancierd.

Oosting: ‘Het zijn belangrijke onderwerpen. We gaan er vanavond niet over discussiëren. De insprekers over dit onderwerp komen dus ook niet aan de beurt. Hoe kunnen we nu over deze moties stemmen.’

Kreuze: ‘Er worden hier zware woorden gesproken. De oppositie had zware moties klaarliggen voor de wethouder. Nu wil het niet eens over onze moties spreken, die al bij een breed publiek bekend zijn.’

Toen de moties van CDA en Gemeentebelangen toch werden ingediend stapten alle raadsleden van de oppositiepartijen op. Overigens werden de moties overgenomen door het college.