College wil vroegere De Hoeksteen verkopen

Nieuwlande - Het college wil een deel van de vroegere school De Hoeksteen voor 60.000 euro verkopen aan een kunstenaar, die daar al woont. Het andere gedeelte van de school wil B&W voor 1 euro aan onderduikersmuseum De Duikelaar geven.

Dit is wel onder de marktwaarde, maar – zo zegt het college – afwijken van het eigen verkoopprotocol kan als daar een maatschappelijk doel mee is gediend. Volgens het college kan het oude schoolgebouw als museum een belangrijke toeristische en educatieve functie vervullen. Bovendien verslechtert de staat van onderhoud snel. Nu verkopen scheelt de gemeente 30.000 euro per jaar aan lasten.