Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe adviseurs: ‘Zware klus voor de boeg’

Hoogeveen - De bouwtekeningen voor het nieuwe kunstijsbaan/zwembadcomplex onder de loep nemen, meedenken over de bezuiningen op het sociaal domein of problemen aankaarten over de hoogte van de betaalautomaat in parkeergarage De Kaap. De Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen (voorheen WMO-raad)) geeft, gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk advies aan het college.

Want iedere Hoogevener moet kunnen deelnemen aan de samenleving.

De waakhondfunctie van de adviesraad blijkt hard nodig, zo blijkt uit een gesprek met voorzitter Hilma Mastwijk. Het oud-gemeenteraadslid nam begin dit jaar de voorzittershamer over van Cor Lem. ‘Ik had in de gemeenteraad Wmo en jeugd in mijn portefeuille, ik ken de gemeentelijke taal en de wegen in het gemeentehuis’, zegt Mastwijk bijna verontschuldigend.

 

Hervormde WMO-raad

De oude WMO-raad besloot een jaar of twee geleden tot een reorganisatie. ‘De WMO-raad was een wat log orgaan, met clusters die alleen over hun vakgebied adviezen gaven. Door de groep kleiner te maken, maar wel met mensen die over alles meedenken werd de adviesraad hervormd. Bovendien adviseert deze raad nu over het hele sociale domein, dus naast de Wmo dus ook bijvoorbeeld Jeugdzorg’, legt Mastwijk de veranderingen uit. ‘Eigenlijk over alles op het gebied van welzijn, zorg en jeugd.’

 

Andere kijk op gemeentelijke stukken

De adviesraad is een verplicht maar onafhankelijk adviesorgaan dat net even anders naar gemeentelijke stukken kijkt. De leden moeten ervoor zorgen dat iedere inwoner van de gemeente Hoogeveen zijn of haar leven op eigen wijze kan inrichten met gebruikmaking van zijn of haar eigen mogelijkheden. ‘Het gaat om een algeheel belang.’

De leden van het adviesorgaan komen eens per maand bijeen op donderdagmiddag. Deze bijeenkomsten zijn divers. Mastwijk: ‘Zo nodigen we vaak iemand uit om over een gebied uitleg te geven. Denk aan de toezichthouder WMO, Johan Bosman van SWW, iemand van CJG of een ambtenaar jeugdzorg. Ook wethouder Slomp schuift wel eens aan voor een minuut of 10 om lopende zaken te bespreken.’

 

Advies over bezuinigingen

De nieuwe raad kreeg al snel een grote klapper voorgeschoteld: een miljoen bezuinigen op het sociaal domein. ‘Kunnen jullie advies geven in 10 dagen’, was de vraag. Nou nee dus.’ De raad dook het netwerk in. Vele gesprekken werden gevoerd met mensen die ad hoc wilden meedenken. ‘We hebben er wat werk betreft veel van opgestoken. Gelukkig, want we hebben nog zo’n zware klus voor de boeg: Hoogeveen moet nog eens 9 miljoen bezuinigen. De begroting hebben we nog niet gezien, maar die komt er volgende maand aan.’

 

Nieuwe adviseurs gezocht

De adviesraad telt tenminste 9 leden, inclusief voorzitter en secretaris, allen woonachtig in Hoogeveen. Nu de nieuwe raad is opgestart maken enkele leden binnenkort plaats voor nieuwe mensen die goed bekend zijn en ervaring hebben op alle gebied van Wmo, welzijn en jeugdhulp in de gemeente Hoogeveen. ‘Een vrijwilligersfunctie, waar wel voor gesolliciteerd moet worden.’

Voor verdere informatie kunnen belangstellenden opnemen met mevr. Mastwijk (0528 265619) of via email info@adviesraadsociaaldomeinhoogeveen.nl

www.adviesraadsociaaldomeinhoogeveen.nl