Noodweer trok over Nederland

Regio - Een lijn met hevige regen- en onweersbuien trok gisterenavond en begin van de nacht van zuidwest naar noordoost over ons land. Zeer zware windstoten van meer dan 100 km/uur veroorzaakten op verschillende plaatsen schade. Vooral omgewaaide bomen richtten schade aan. Van Noord-Frankrijk tot aan het Noordzeegebied ten noorden van de Wadden werden zo’n 60.000 bliksemontladingen geregistreerd.

Vooral in een brede strook van Noord-Holland en Friesland tot aan Noord-Limburg ging het flink tekeer. Daarbij kwamen zware windstoten voor van 75-100 km/uur. Lokaal is sprake geweest van valwinden. Valwinden komen vaak voor bij stevige buienlijnen zoals die van gisterenavond.

Lucht van grote hoogte stort zich aan de voorzijde van de buienlijn razendsnel naar beneden en veroorzaakt aan de grond enorme windsnelheden. Op vliegbasis Volkel werd een zeer zware windstoot gemeten van 108 km/uur. Buiten de meetpunten om kunnen nog zwaardere windstoten zijn opgetreden. Een meetpunt in het Waddengebied ten noordoosten van Schiermonnikoog registreerde een windstoot van 126 km/uur.

Of ook sprake is geweest van tornado’s is niet bekend. Op basis van het schadepatroon kan hierover wel een aanname worden gedaan. Wanneer omgewaaide bomen allemaal dezelfde kant op zijn gevallen is een valwind waarschijnlijk. Bij een windhoos of tornado liggen de omgewaaide bomen vanwege de draaibeweging vaak in allerlei richtingen.

Wateroverlast beperkt door hoge treksnelheid buien

Tijdens de passage van de buienlijn stortregende het op veel plekken. Op grote schaal viel 10-15 mm regen en lokaal kwam in korte tijd 20-30 mm naar beneden. Doordat de buien snel trokken waren de neerslaghoeveelheden niet groter en kwam het slechts zeer lokaal tot wateroverlast.

De buien vielen in Zeeland, Zuid-Holland en in Zuid-Limburg enorm mee. Ook langs de Duitse grens in Gelderland en Overijssel waren de buien minder zwaar. Op sommige plekken viel slechts 1 mm regen.

Ook vanavond en vannacht kans op zwaar onweer

Aan het einde van de avond en komende nacht trekt vanuit het zuidoosten een buiengebied noordwestwaarts over het land. Hierbij is grote kans op onweer en valt regionaal zeer veel regen. Ook is kans op hagel en windstoten.

Link naar het uitgebreide weerbericht: https://www.weeronline.nl/weerbericht-nederland