Spoedeisende hulp bij ziekenhuizen Bethesda en Refaja blijft voor dit jaar nog behouden

Hoogeveen - Een bewogen jaar, dat was 2018 voor de Treant Zorggroep.

Een jaar waarbij er werd gekampt met financiële en personele tekorten en het besluit viel om de kinderafdelingen in Hoogeveen en Stadskanaal te sluiten. Aan de andere kant werd er over vorig jaar een positief resultaat geboekt van ruim 9 miljoen euro na drie opeenvolgende jaren met rode cijfers. Bij de zeventien zorglocaties van Treant bleef er 3,8 miljoen euro onder de streep staan, de drie ziekenhuislocaties (Scheper in Emmen, Bethesda in Hoogeveen en Refaja in Stadskanaal) kwamen tot 5,2 miljoen euro. Ter vergelijking: de ziekenhuizen waren over 2017 nog goed voor een verlies van vijf miljoen.

Ondanks dat lichtpuntje is Treant er nog lang niet. “Dit is het jaar van de waarheid”, aldus bestuurslid Jean-Pierre van Beers woensdagmiddag tijdens een persconferentie.

Treant staat echter nog voor een pittige opdracht: de spoedeisende hulp bij zowel Bethesda en Refaja gaan dicht. In juli verwacht Van Beers exact te kunnen zeggen wanneer, maar voor nu gaan beide zogenoemde SEH-afdelingen dicht op een nog nader te bepalen moment tussen januari en september 2020. “Bij beide ziekenhuizen komt er op de spoedeisende hulp gemiddeld een patiënt per nacht binnen die acuut moet worden opgenomen. Voor dat getal kun je geen compleet team van tien mensen 24/7 in de benen houden.” Als een vorm van compensatie wil Treant twee extra ambulances in gaan zetten. “Dat betekent echter ook extra ambulancepersoneel en meer bedden.”

Huisartsenpost

Bij beide ziekenhuizen moet een spoedpost komen voor niet levensbedreigende situaties. “Denk hierbij aan schaafwonden en botbreuken. Plat gezegd: alles waar eigenlijk geen ambulance bij aan te pas komt.” Mensen kunnen hier straks 24 uur per dag terecht. “Het is de intentie dat Treant in Hoogeveen en Stadskanaal het runnen van de spoedpost overdag en in de avond voor zijn rekening neemt. In de nachtelijke uren moet de huisartsenpost het stokje overnemen.”

Koekjestrommel

De organisatie had over 2018 ruim 6000 medewerkers. Volgens Van Beers is over dit jaar ongeveer een verloop geweest van 14 procent. “Van gedwongen ontslagen is echter geen sprake. Medewerkers kozen onder meer zelf om op te stappen met een ontslagvergoeding. Anderen werden weer boventallig verklaard en naar een andere plek binnen de organisatie verhuisd.” De onrust onder het personeel is wel afgenomen, aldus de bestuurder. Treant, het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en het Ommelander Ziekenhuis in Groningen werken momenteel samen met huisartsen en zorgverzekeraars aan een plan die de ziekenhuiszorg moet borgen binnen de regio. “De tot nu toe gepresenteerde toekomstplannen zijn best goed ontvangen door de medewerkers.” De rust keerde daarmee enigszins terug. Het management zoekt meer de werkvloer op om signalen tijdig op te vangen. “We gaan onder meer wekelijks rond met een koekjestrommel in de hand als ijsbreker.”

Extra handjes

Ondanks alles gaan alle ontwikkelingen niet onmerkbaar voorbij aan de patiënt. Er zijn weliswaar korte wachttijden, maar door de krappe bezetting kunnen behandelingen en operaties uitvallen. “Wordt een chirurg ziek, dan betekent dat een aantal operaties meteen wegvalt.” Naast ok-personeel staat ook de bemanning van de spoedeisende hulp en de poliklinieken onder druk. Als gevolg moet Treant vaak tijdelijk extra handjes inhuren. “Alleen al voor de spoedeisende hulp zijn we in een jaar twee miljoen euro kwijt.” Kortom, een dure post. Als mogelijke oplossing wordt gekeken om parttimers meer uren aan te bieden. “Tegenover de extra inzet zou dan een bonus komen te staan waarmee bijvoorbeeld de kinderopvang kan worden bekostigd”

‘Klandizie’ loopt terug

In de tussentijd valt het Treant op dat over de afgelopen vijf maanden het aantal patiënten dat de ziekenhuizen bezoekt, daalt. “Mensen kiezen uit eigen beweging voor een andere locatie, zoals Zwolle of Groningen of worden doorverwezen. Zo hebben we over de eerste helft van het jaar 10.000 minder polibezoekers over de vloer gehad.” Bij de kinderafdelingen, allemaal geconcentreerd in Scheper, liep de ‘klandizie’ met een vijfde terug.

Minder in 2019

Daarom verwacht Van Beers dat 2019 minder positief gaat uitvallen dan vorig jaar. “Niet dat we opnieuw in de rode cijfers duiken. Maar het wordt wel minder.” Minister Bruno Bruins van Medische Zorg stelt in ieder geval 450 miljoen euro ter beschikking om ziekenhuizen te ondersteunen bij een transitie. “Dat potje wordt weer verdeeld door de zorgverzekeraars. Momenteel zijn we in overleg over de exacte hoogte voor Treant.”

Treant verwacht in juli weer een extra stukje duidelijkheid te kunnen geven. In september volgt een definitief besluit over het zorgplan.