Kritiek is opnieuw niet van de lucht: 'Treant heeft zich als een verwend kind gedragen'

Hoogeveen – Slechts een handjevol inwoners van Hoogeveen heeft maandagavond de informatiebijeenkomst ‘Zorg in de regio’ bezocht in De Magneet in Krakeel. Het was de eerste van zes regionale bijeenkomsten.

Hoewel het een avond moest worden waarin zou worden nagedacht over kansen en mogelijkheden, klonk bovenal scherpe kritiek. Over de arrogantie die Treant telkenmale tentoonspreidt, over het gebrek aan vertrouwen in deze organisatie, over het ontbreken van respect voor de patiënt en over het gebrek aan openheid. Kritiek die niet uit de lucht kwam vallen. Integendeel. Het was dan ook vooral een herhaling van zetten.

Hooguit tien bezorgde inwoners

Naast diegenen die al jarenlang strijden voor behoud van een volwaardig Bethesda, waaronder Frits Kappers, Klaas Reenders, Marnix Koppe en Geert Metselaar, meldden zich hooguit zo’n tien bezorgde inwoners. Zij kregen een presentatie voorgeschoteld door uroloog Peter Kleingeld. Over de noodzaak voor onder meer Treant, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Ommelander Ziekenhuis, huisartsen en zorgverzekeraars om de handen ineen te slaan. Dit ingegeven door een tekort aan personeel, toenemende werkdruk bij artsen en verplegend personeel, toenemende eisen aan kwaliteitszorg en een veranderende vraag. ‘Wij staan oprecht voor behoud van zorg in Drenthe’, benadrukte Kleingeld. Volgens hem blijft 80 procent van de zorg behouden in zowel Hoogeveen als Stadskanaal. In beide ziekenhuizen draait het straks nog alleen om planbare zorg. Voor acute, ingewikkelde zorg kan men in Emmen, Assen en Scheemda terecht. ‘Artsen kunnen zich hierdoor steeds beter specialiseren’, stak hij positief in.

Juichverhaal

De aanwezigen bestempelden de presentatie als een juichverhaal. ‘Uw verhaal zo horend lijkt het alsof iedereen dit gewild heeft. Ik kan u verzekeren dat het tegendeel waar is. Essentiële onderdelen zijn uit Bethesda weg geroofd, waaronder verloskunde en kindergeneeskunde’, sprak Marnix Koppe fel. Frits Kappers haakte daarop in met: ‘Zes jaar lang heb ik het woord gevoerd namens het actiecomité tot behoud van Bethesda. In die jaren is alles waarvan ons werd verteld dat het in Bethesda zou blijven, verdwenen. Het is dan ook moeilijk uw mooie woorden nu te geloven. De inwoners van Hoogeveen zullen u niet meer vertrouwen.’ De reactie ‘Ik begrijp uw cynisme’ schoot velen in het verkeerde keelgat. Kappers: ‘Dit is geen cynisme, maar realisme.’

'Doe dat Hoogeveen niet aan!'

Johan Beijering brak een lans voor de oudere inwoners en de financieel minder bedeelden. ‘In Drenthe, maar in het bijzonder in Hoogeveen hebben wij te maken met vergrijzing en inkomens die 10 procent lager liggen dan landelijk. Als de acute, spoedeisende zorg gaat verdwijnen in Hoogeveen, heeft dat grote consequenties voor vooral die groep. Een aantal van hen heeft geen vervoer. Doe dat Hoogeveen niet aan!’

Bij Beppie Gort liepen de emoties hoog op. Met tranen in haar ogen vertelde de Hoogeveense over haar man, die slechts ternauwernood een gescheurde aneurysma heeft overleefd omdat hij binnen enkele minuten in Bethesda kon worden geopereerd. ‘Met de situatie van straks was ik hem al kwijt geweest.’ Ze sprak bovendien ferme woorden over Treant. ‘Het is een organisatie die zich als een verwend kind heeft gedragen. Alles heeft Treant er door gedramd.’

Veel vragen

De aanwezigen wilden antwoorden op vragen als: Welke zorg komt daadwerkelijk naar Hoogeveen (geen concreet antwoord), hoe kort is straks een kort verblijf in Bethesda (‘drie tot vier dagen’), waarom wordt steeds gekozen voor Emmen in plaats van het veel centraler gelegen Hoogeveen (geen concreet antwoord), staan de huisartsen unaniem achter de plannen (‘van de 330 huisartsen in Drenthe is het gelukt er 40 bij elkaar te krijgen die zeggen: dit is het beste wat we eruit kunnen halen’), waarom lukt het het ziekenhuis in Hardenberg wel om fier overeind te blijven (‘dat zal naar verwachting over enkele jaren tegen dezelfde problemen aan gaan lopen’), Stadskanaal en Emmen zijn per openbaar vervoer slecht  bereikbaar, wat wordt daaraan gedaan (‘dit nemen we mee’) en waarom hebben we nog geen oogartsen in Hoogeveen, of dan ten minste spreekuren van oogartsen (‘dat kunnen we hier organiseren. Ook dit nemen we zeker mee’). Ook werd nadrukkelijk vanuit de zaal geadviseerd om gesleep met patiënten te voorkomen. ‘Vergeet niet dat wij een alternatief hebben door voor bijvoorbeeld Assen of Zwolle te kiezen. Als u niet doet aan klantenbinding, dan heeft u een nog veel groter probleem’, hield Geert Metselaar, voorzitter van de Denktank Bethesda, voor.

'Het maakt hem geen barst uit'

Uiteindelijk heeft Metselaar furieus de bijeenkomst verlaten. Zijn boosheid was gericht op Jean-Pierre van Beers van de Raad van Bestuur van Treant. Tijdens een één op één gesprek na afloop met Van Beers zou die hebben laten weten rekening te houden met een sterke afvloeiing van patiënten vanuit Hoogeveen. Metselaar: ‘Ik kan geen andere conclusie trekken dan dat hem dat geen barst uitmaakt. Het wordt gewoonweg ingecalculeerd, in plaats van dat hij zijn best doet om die afvloeiing te voorkomen.’

In september worden de concrete plannen naar buiten gebracht, waar de inwoners opnieuw welkom zijn tijdens een presentatie. Kleingeld sloot af met de belofte: ‘Wij nemen uw opmerkingen van vanavond mee en zullen werken aan vertrouwen.’