Woningbouw aan Damhert gaat door

Hoogeveen - In Erflanden is begin dit voorjaar onder bewoners van het bosmilieu-oost grote onrust ontstaan over plannen van de gemeente om het plantsoen annex speelveld aan het Damhert te gaan bebouwen. Het leidde tot de oprichting van een actiegroep, die een handtekeningenactie onder omwonenden heeft gehouden.

Van de 50 bewoners van het bosmilieu hebben 49 zich gekant tegen de woningbouwplannen en hun handtekening gezet.

De ontstane onrust was voor de SP Hoogeveen aanleiding om vragen te stellen aan het college. Uit de antwoorden blijkt dat het protest niets heeft uitgehaald. Het college schrijft in een reactie: ‘Op basis van het door de raad vastgestelde woonplan hebben wij een forse woningbouwopgave. Veel van deze woningen worden door middel van inbreiding gerealiseerd. Ook in dit geval is dat zo. Helaas gaat dat hier ten koste van een groenstrook, maar de woningbouwopgave weegt in dit geval zwaarder dan het speelveld.’

Volgens burgemeester en wethouders waren in de allereerste stedenbouwkundige plannen voor de ontwikkeling van de wijk Erflanden op deze groenstrook al woningen beoogd. ‘Akoestisch gezien werden de normwaarden op deze locatie overschreden, waardoor de oorspronkelijk geplande woningen niet gebouwd konden worden. Het plan is hierdoor gewijzigd.’ Ondertussen had de gemeente het betreffende braakliggende terrein als speelveld aangewezen, ingezaaid met gras en er twee doeltjes geplaatst.

Vier vrijstaande woningen

Een projectontwikkelaar heeft vervolgens alsnog een oplossing gevonden om aan de akoestische waarde te kunnen voldoen en dat ontwerp aangedragen bij het college, die daar positief tegenover stond. Dat heeft geleid tot het tekenen van een intentieovereenkomst tussen beide partijen, waardoor er alsnog woningen gebouwd kunnen gaan worden. Het gaat om vier vrijstaande (project)woningen, volgens het college kenmerkend voor het bosmilieu-oost.

Veel omwonenden waren verbijsterd door de plannen, mede omdat ze hierover niet zijn geïnformeerd. Het college wijst dit van de hand.

De formele inspraakprocedure is onlangs afgesloten. ‘Wij staan nu voor een nieuw afwegingsmoment, waarover de gemeenteraad verder wordt geïnformeerd’, aldus het college.