Fake nieuws: flexibele woonvormen aan Het Haagje

Hoogeveen - Er komen geen flexibele woonvormen of tiny houses aan Het Haagje. De redactie is hierover deze week fout geïnformeerd.

De gemeentelijke stukken die online zijn gearchiveerd geven hierover foute informatie. Een communicatieve blunder.

Het plan van aanpak voor de herinrichting van Het Haagje blijkt namelijk een studieonderzoek te zijn van Groningse leerlingen. Zij onderzochten de mogelijkheden voor flexibele woonvormen en kregen daarbij een fictieve locatie toegewezen: een aantal braakliggende percelen Het Haagje. Hun uitwerking, geheel in stijl van gemeentelijke stukken, is echter officieel gearchiveerd bij de besluiten van het college van burgemeester en wethouders (29 januari 2019). Vanmorgen was deze fout nog altijd niet gecorrigeerd.

Een gemeentewoordvoerder kwam met deze stukken op de proppen na vragen van de redactie over de plannen voor tiny houses op het voormalige NCH-terrein.

Echte plannen onduidelijk

Toen later deze week aan het licht kwam dat de verstrekte informatie compleet onjuist is, wist de gemeente wel te melden dat gewerkt wordt aan andere woningbouwplannen voor Het Haagje. Deze plannen zijn echter te pril om daar meer over te vertellen. Hoe het staat met het plannen voor het NCH-terrein en de komst van tiny houses in Hoogeveen is nog altijd niet duidelijk.