Ruzie over het onderwijs

Hoogeveen - De onenigheid over de onderwijshuisvesting ettert door. De schoolkoepels hebben het overleg met de gemeente over de onderwijshuisvesting opgeschort. Reden is dat de scholen zich niet serieus genomen voelen en onvoldoende vertrouwen hebben dat zij en het gemeentebestuur hetzelfde doel nastreven.

Stuitend en bezijden de waarheid noemt Zweers Wijnholds de houding van het college en de uitlatingen van wethouder Jan Steenbergen. Wijnholds spreekt namens de onderwijskoepels.

'Er worden twee dingen door elkaar gehaald'

Steenbergen denkt dat er twee dingen door elkaar worden gehaald en hoopt dat de scholen zo snel mogelijk weer met de gemeente om tafel gaan zitten om de onderwijsvisie af te ronden.

De problemen zijn ontstaan nadat de gemeenteraad vorige week de plannen voor het Kindcentrum in Wolfsbos goedkeurde. Dit Kindcentrum kost 2,8 miljoen euro meer dan oorspronkelijk begroot. Dit tekort wordt gefinancierd uit de middelen voor onderwijshuisvesting voor 2021 en 2022. De scholen worden hierdoor niet getroffen, aldus wethouder Jan Steenbergen tijdens de gemeentraadverdadering, omdat alle scholen in Hoogeveen op dit moment qua huisvesting voldoen aan de wettelijk normen.

De schoolbesturen hebben hier met verbazing van kennis genomen. Vrijdag was er een overleg gepland van de Stuurgroep Onderwijshuisvesting. Daarin werd de wethouder om uitleg gevraagd. Toen deze volgens de onderwijsbestuurders niet voldoende was, zijn die opgestapt.

'Er moet de komende jaren veel gebeuren'

Volgens een brief van de onderwijsbesturen aan de gemeenteraad was er net een gezamenlijke visie over de onderwijshuisvesting. Hierbij was de afspraak gemaakt dat er pas over de financiën zou worden gecommuniceerd wanneer er duidelijk was hoeveel de ambitie op onderwijshuisvesting gaat kosten en de Stuurgroep daar een besluit over heeft genomen. ‘Wij vinden het stuitend dat het college zo de onderwijshuisvesting omgaat’, laat Wijnholds in een toelichting weten. ‘Het is ook niet waar dat er tot 2022 geen nieuwe investeringen in de onderwijshuisvesting nodig zijn. Met de nieuwe visie willen we tot een structurele oplossing komen voor de slechte onderwijshuisvesting in Hoogeveen. Er staan een aantal scholen op omvallen. Er moet de komende jaren echt wat gebeuren.’

Volgens wethouder Jan Steenbergen onderneemt de gemeente ook echt actie wanneer dat nodig is. ‘De scholen hebben het gevoel dat we aan hun geld komen. Dat is niet zo. Scholen worden nu gefinancieerd uit het IHP. Daar worden ook sportvoorzieningen en buurthuizen uit gefinancierd. Dat gaat straks veranderen. De schoolgebouwen worden dan gefinancierd op basis van de nieuwe visie op de onderwijshuisvesting. Daarbij blijft gelden dat wanneer scholengebouwen niet aan de wettelijke eisen voldoen het college met een voorstel naar de raad komt hoe dat veranderd kan worden.’ Steenbergen gaat de schoolbesturen uitnodigen om opnieuw om de tafel te gaan zitten en zo snel mogelijk tot de nieuwe visie te komen. De inhoudelijke visie moet volgens de wethouder voor de zomer al kunnen zijn afgerond. Dan kan na de zomer het financiële plaatje aan de plannen worden gehangen. 

D66 is de eerste partij die heeft gereageerd op de nieuwe ontwikkelingen. De partij spreekt over een blunder van de wethouder. Marin Rutgers: ‘Hoogeveen wil de kindvriendelijkste gemeente van Nederland worden. Daarbij hoort ook de huisvesting van het onderwijs. Op deze manier komen we er zeker niet.’