Bert Anthonisse verlaat Humanitas

Hoogeveen - Na jaren vrijwilligerswerk voor Humanitas, eerst als ‘gewone vrijwilliger’, daarna als bestuurslid en de laatste jaren als coördinator, heeft Bert Anthonisse dinsdag afscheid genomen van Humanitas Ouderenwerk Zuid-Drenthe.

Als coördinator van het ouderenwerk van Humanistisch in de afdeling Zuid-Drenthe coördineerde de 64-jarige Anthonisse vooral de inzet van vrijwilligers voor de vriendschappelijke huisbezoeken en de ‘gezellige zondagmiddagen’. Ook schreef hij maandelijks de nieuwsbrief ‘een stille kracht’.

Huisbezoeken

Via het Centraal Meldpunt van de gemeente Hoogeveen komen de meeste aanvragen binnen voor de huisbezoeken. Anthonisse: ‘De medewerkers van het Centraal Meldpunt bezoeken de mensen die worden aangemeld voor een eerste intake. Na de intake verwijzen zij de persoon in kwestie door naar een vereniging zoals Humanitas. Die doorverwijzing komt dan bij mij binnen.’ Anthonisse zorgt er vervolgens voor dat er een vrijwilliger gekoppeld wordt aan de nieuwe deelnemer. Het eerste bezoek brengt hij samen met de vrijwilliger om het traject op te starten. De vrijwilliger bezoekt de deelnemer daarna meestal elke week of eens in de twee weken.

Het mooiste van zijn werk voor Humanitas vindt Anthonisse wanneer hij merkt dat een deelnemer blij is met de Humanitas-vrijwilliger. ‘Je merkt vooral bij een nieuwe deelnemer vaak aan kleine dingen dat hij blij is. De manier waarop iemand reageert, lacht of vragen stelt, daaruit blijkt de dankbaarheid.’ Hij vindt het mooi om te zien dat de vrijwilliger in kan springen op de behoefte van de deelnemer. ‘Vaak is aandacht geven en luisteren al genoeg’, aldus Anthonisse.

Minder leuke zaken gedurende zijn coördinatorschap vindt hij onder andere het moeten afwijzen van mensen die zich als vrijwilliger hadden aangemeld, maar bijvoorbeeld een zwaar drankprobleem hadden of zeer ongemotiveerd kwamen solliciteren ‘omdat dat van de gemeentelijke sociale dienst nou eenmaal moest’.

De vier ‘D’s

Anthonisse geeft aan dat hij zijn coördinatorschap qua aanpak en werkwijze uitvoert volgens de vier ‘D’s: doordacht, duidelijk, daadkracht, en doorpakken. Hij heeft iets met taal. De nieuwsbrieven die Anthonisse verstuurt, zijn ter grootte van een A4, niet langer. ‘Geen grote lappen tekst en het moet er goed uit zien. Ik plaats graag citaten uit Mwah Tekstuele Verwenners. Het moet wel aantrekkelijk blijven.’

De humanistisch waarden staan bij Anthonisse hoog in het vaandel. ‘Ook al weet bijna niemand wat die waarden zijn’, grapt hij. ‘Ik vind ze mooi en passend, ook nu nog.’ De Humanitas-waarden zijn het behoud van regie over eigen leven, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid voor jezelf en voor een ander, betrokken en vraaggericht.

Verjonging

Anthonisse gaat met zijn vrouw verhuizen naar Kampen en stopt daarom met zijn inzet voor Humanitas Zuid-Drenthe. Aan zijn opvolger zou hij een oproep willen doen om meer handen en voeten te geven aan een stuk verjonging onder de vrijwilligers. ‘Jonge mensen in de 30 of 40 brengen andere ervaring met zich mee, die een waardevolle aanvulling kan zijn op de huidige ervaring van de oudere vrijwilligers.’ Wel geeft hij meteen daarna aan dat het vooral deze huidige vrijwilligers zijn die hij zal gaan missen. ‘Het zijn toch mijn directe collega’s geworden en zonder hen kunnen we als Humanitas niks voor de deelnemers betekenen.’