Masterplan moet duidelijkheid geven over Tamboergebied

Hoogeveen - De gemeente gaat een Masterplan voor de omgeving van De Tamboer maken. Hierin wordt nadrukkelijk de mening van de winkeliers, bewoners en gebruikers van het gebied gevraagd. Bij het opstellen van het Masterplan ligt alles open. Ook de toekomst van De Tamboerpassage.

Het Masterplan borduurt voort op de visie voor het gebied rond De Tamboer dat in 2017 is vastgesteld. Deze visie zorgde toen voor veel commotie omdat het de bedoeling was dat De Tamboerpassage als winkelgebied ging verdwijnen.

Wethouder Hiemstra was duidelijk

‘De Tamboerpassage is van oudsher het meest zwakke gedeelte van het centrum. Daarom willen we het herontwikkelen naar woningbouw’, aldus toemalig wethouder Anno Wietze Hiemstra bij de presentatie van die visie. Hoewel al eerder duidelijk werd dat de soep niet zo heet gegeten wordt als die wordt opgediend, kwam vandaag het eerste woord van de gemeente dat de toekomst van De Tamboerpassage nog open ligt. Wethouder Jan Steenbergen: ‘We gaan met alle betrokkenen in het gebied in gesprek. Daaruit komt een Masterplan. Een plan hoe het gebied levendig en bruisend kan blijven. Hoe wonen, winkelen en uitgaan het best gecombineerd kan gaan worden. Wij gaan vooral naar de mensen luisteren. Alles ligt daarbij open. Ook de toekomst van De Tamboerpassage.’

Dat er wat moet gebeuren met het winkelgebied werd ook tijdens de persconferentie duidelijk. ‘Twee jaar geleden hadden we nog de hoop dat de leegstand minder ging worden’, aldus projectleider Gert Bolkesteijn. ‘Dat is niet gebeurd. Alleen bij de grote steden gaat het goed met het centrum. Bij gemeenten met minder dan 120.000 bezoekers is de leegstand alleen maar toegenomen. In het kernwinkelgebied van Hoogeveen stonden 2 jaar geleden 32 panden leeg en nu zijn dat er 46.’ Bolkesteijn verwacht dat de eigenaren en huurders van De Tamboerpassage zullen inzien dat het anders moet. ‘Nu kunnen ze nog wel aardig verdienen, maar hoe is dat over een aantal jaar. In het openbaar zullen ze altijd een positief verhaal vertellen. Wij gaan ook in gesprek met hen en gaan goed luisteren. Het hoeft helemaal niet zo te zijn dat De Tamboerpassage straks alleen maar is om te wonen. Er kunnen zich daar misschien ook wel leissurebedrijven gaan vestigen. Dat is allemaal nog open.’

Masterplan moet in oktober klaar zijn

Het project van het opstellen van het Masterplan wordt begeleid door de vermaarde architect Sjoerd Soeters. Soeters was 15 jaar geleden ook betrokken bij het opstellen van de stadsvisie van Ashok Bhalotra. Woensdag zijn er twee inloopbijeenkomsten in De Tamboer. Tussen 18.00 en 19.30 uur zijn ondernemers welkom en tussen 20.00 tot 21.30 uur mogen bewoners van het gebied suggesties uiten. Na de zomer moet er een conceptplan klaar zijn, waarna het definitieve Masterplan in oktober wordt gepresenteerd.

Overigens is het niet de bedoeling dat de gemeente geld gaat steken in de verdere ontwikkeling van het gebied. Wethouder Steenbergen: ‘Met het Masterplan willen wij vooral projectontwikkelaars interesseren om iets in dit gebied te gaan doen. Ook willen wij met het plan fondsen binnenhalen.’