Tiny houses worden flexibele woningen voor ‘spoedzoekers’ (dit blijkt niet waar te zijn - red)

Hoogeveen - De gemeente Hoogeveen zet niet langer in op tiny houses op het NCH-terrein aan de Griendtsveenweg. Of wel? Want de informatie die de redactie hierover gekregen heeft van de gemeente blijkt onjuist.

In 2016 lanceerde (destijds) wethouder Anno Wietze Hiemstra dit plan als oplossing voor het woningtekort in Hoogeveen en ook zijn opvolgers stonden achter de komst van tiny houses. Maar inmiddels is het plan doorontwikkeld.

De tiny houses krijgen een breder concept getiteld ‘flexibele woonvormen’. Het gaat om woningen voor tijdelijke huisvesting die ook nog eens verplaatsbaar zijn. De gemeente stelt: ‘Meer dan 10 procent van de huishoudens in Nederland zoekt snel een woonruimte. Denk aan studenten, starters, werkende jongeren, arbeidsmigranten, vergunninghouders, uitstromers uit instellingen, expats, mantelzorgers, mensen die gescheiden zijn, et cetera.’ Zij noemt deze groep ‘spoedzoekers’.

Aangezien de gemeente nog geen locatie met flexibele woningen heeft en dus ook geen ervaring is er een onderzoek gaande. ‘Met het onderzoek willen we in beeld krijgen welke aspecten van belang zijn om in te kunnen spelen op deze woonvorm en welke rol we hier zelf in hebben’, aldus een woordvoerder van de gemeente.

De gemeente houdt rekening met een aantal factoren zoals woningcorporaties die niet geïnteresseerd zijn om mee te werken, dat er te weinig animo is voor flexibele woonvormen en de kosten voor bodemsanering.

 

Nieuwe locatie

Voor het experiment is niet langer het NCH-terrein in beeld maar een aantal percelen aan Het Haagje. Het gaat om het terrein waar vroeger autobedrijf Scholing was gevestigd (afgebrand in 2009) en waar café ’t Keldertje zat (afgebrand in 2011). Ook de grond op dit terrein moet gereinigd worden.

 

Op welke termijn de bouw van start kan gaan en welke kosten ermee gemoeid zijn kon de gemeente vanmorgen niet aangeven.

Lees ook: