Commentaar: Jeroen Bottema
Door Jeroen Bottema

Hackathon

De gemeente Hoogeveen heeft iets nieuws bedacht: de hackathon. Dinsdag was er zo’n marathonbijeenkomst met ambtenaren en wethouders over de komende bezuinigingen. Er komt ook nog een hackathon over de toekomst van bedrijventerrein Riegmeer. Het idee achter zo’n hackathon is dat een groep mensen in een ruimte wordt opgesloten totdat er een oplossing voor een bepaald probleem is.

Een sluitende begroting en de toekomst van Riegmeer zijn goede onderwerpen om zo’n hackathon te houden. Maar het is nog beter wanneer de raad zo’n hackathon zou houden over de manier waarop zij met elkaar omgaan. Het schuurt en het jeukt in de gemeenteraad. In de wandelgangen hoor je steeds vaker dat het in de gemeentepolitiek niet meer is zoals het vroeger was. Het is opvallend dat zowel raadsleden van oppositie- als coalitiepartijen dit zeggen.

Op de man spelen

In grote lijnen klaagt de coalitie erover dat de oppositie steeds vaker fel de aanval zoekt en op de man speelt. De oppositie klaagt dat het dualisme ver te zoeken is. Het coalitiepartijen zouden het college van burgemeester en wethouders koste wat kost verdedigen.

De discussie over de onderwijshuisvesting in de wijk Wolfsbos was hier gisteren een goed voorbeeld van. Na vijf jaar gesteggel komt er nu een Kindcentrum in Wolfsbos, maar die is wel 78 procent duurder dan gepland. De oppositie baalt hiervan en is ontevreden over de uitleg van het college. Daarom kwam zij met een motie van treurnis. De coalitiepartijen vonden dat deze motie niks toevoegde aan de discussie en betreurde hem dan ook. De burger schiet niks op met dit schisma tussen de verschillende blokken in de raad.

Er is ook goed nieuws te melden. De gehele raad toonde zich verenigd in de oproep aan het college om geen enkel onderwerp uit te sluiten bij de komende bezuinigingen. Helaas komt zo’n eensgezindheid in de raad steeds minder vaak voor. Dat is jammer, onnodig en gevaarlijk.

Hoogeveen verkeert in financieel zwaar weer. Er moet drastisch bezuinigd worden. Breed gedragen beleid is hierbij belangrijk en moet ook mogelijk zijn. In de gemeentepolitiek zouden partij-ideologische verschillen niet of nauwelijks een rol moeten spelen.

De leden van de Hoogeveense gemeenteraad hebben stuk voor stuk het beste voor met de gemeente. Laat de raadsleden elkaar eens diep in de ogen kijken tijdens een hackathon. Dan komt die eensgezindheid om de problemen waarvoor Hoogeveen zich nu gesteld ziet vanzelf.