CDA stelt vragen over plannen herinrichting Hoofdstraat

Hoogeveen - CDA Hoogeveen stelt morgenavond tijdens de gemeenteraadsvergadering mondelinge vragen over de plannen die er zijn met de herinrichting van de Hoofdstraat.

'Inmiddels zijn de werkzaamheden van fase 1 van het masterplan stadscentrum in volle uitvoering, maar wellicht kan er nog iets bijgestuurd worden', aldus Erik-Jan Kreuze.

'Op 26 maart is de herinrichting van het Kerkplein bekend gemaakt. Daarbij blijkt ten opzichte van de ontwerpen van het masterplan één grote wijziging. Er is nu een zogenaamde spiegelluifel gepland op het kerkplein recht tegenover de Hoofdstraatkerk. Naast een grote overkapping zijn er ook een soort ligstoelen onder gepland. CDA is voorstander van verbetering van de ruimte en sfeer in de Hoofstraat. Natuurlijk binnen het maanden geleden afgesproken budget van 11 miljoen. CDA is de provincie ook zeer erkentelijk dat zij 20 procent van dit bedrag betaald. Echter, in het originele plan was geen sprake van een grote overkapping die een vaste plaats op het plein krijgt. Naast dat deze overkapping voor de gekozen doelstelling ‘ het houden van evenementen’ een sta in de weg is, snapt het CDA niet welke link deze luifel heeft met de historie van Hoogeveen en de doelstelling om de Hoofdstraat kindvriendelijk te maken.'

Het niet plaatsen levert volgens Kreuze veel ruimte op en maakt dat de markt heringedeeld kan worden. 'Het vergrote kerkplein zou dan voor de warenmarkt een verbetering zijn. Überhaupt is vergroting van de warenmarkt aantrekkelijk. Daarmee zou het oude plan van Willem Hersevoort, om meer invulling aan het middengebied van de Hoofdstraat te geven ook (deels) ingevuld kunnen worden. Daarnaast is sinds het opstellen en communiceren van het masterplan in zomer 2018 ook het nodige veranderd in de financiële positie van onze gemeente. CDA vraagt zich dan ook af of een grote uitgave als deze spiegelluifel echt nodig is om de doelstelling van 132.000 bezoekers in het winkelgebied te halen?' 

Het CDA wil weten wat het doel is van het kerkplein op de Hoofdstraat en hoe daarin een spiegelluifel past, wat de kosten voor de luifel zijn en of het contract daarvoor al is ondertekend?