Nieuw project ‘Nederlands op de werkvloer’ biedt kansen voor alle betrokkenen

Hoogeveen – De gemeenten Hoogeveen, De Wolden en Midden Drenthe, WERQ Personeelsdiensten, IG Design Group en ITOMtaal zijn in nauwe samenwerking een nieuw project gestart: ‘Nederlands op de werkvloer’.

Kortweg houdt het in dat statushouders Nederlandse les krijgen tijdens hun werk. Volgende week gaan de lessen van start. Het is een project met een win-winsituatie voor alle betrokken partijen. Niet voor niets zijn ze stuk voor stuk gedreven: ‘We gaan hier hoe dan ook een succes van maken.’

Kansen bieden

Het initiatief voor ‘Nederlands op de werkvloer’ is afkomstig van Henriëtte Waaijenberg en Ruth Munster van WERQ Personeelsdiensten. Zij werden geconfronteerd met enerzijds positieve verhalen van IG Design Group over statushouders binnen hun bedrijf. Anderzijds hoorden zij ook zorgen: het niet of slecht beheersen van de Nederlandse taal leidt niet zelden tot problemen in het dagelijkse werk. Het zette hun aan het denken. Het kwam tot een brainstormsessie met Marco Schonewille, accountmanager Sociale Zaken bij de gemeente Hoogeveen/De Wolden. Henriëtte: ‘De vraag die voor ons centraal stond: hoe kun je statushouders meer kansen bieden om het vol te houden op de arbeidsmarkt. Een intercedent vertelde mij bijvoorbeeld dat zij tegen een statushouder zei: ‘ga hier maar even zitten, dan maak ik je contract in orde’. De man knikte en liep vervolgens naar buiten, omdat hij in werkelijkheid geen idee had wat er was gezegd. Dat is precies waar het om gaat. Mensen uit een andere cultuur zijn vaak niet, zoals wij Nederlanders, gewend om door te vragen op het moment dat zij iets niet begrijpen.’ Ondanks hun inzet en gedrevenheid, kan het dan toch leiden tot problemen. ‘En dat is jammer. Zowel voor de ondernemer, voor wie het door krapte op de arbeidsmarkt vaak lastig is om aan goed personeel te komen, als voor de statushouder, voor wie werk heel belangrijk is om een sociaal netwerk op te bouwen, om Nederlands te leren en om de cultuur te leren kennen.’

‘Moi’

Bij IG Design Group werken momenteel onder andere Mulugeta Kidane, een verkoper uit Ethiopië, Ahmad Alshihabi, een kleermaker en lasser uit Syrië, en Yonas Hadisch Goittom, een boer uit Eritrea. Ze zijn via de gemeente bij IG Design Group binnengekomen, waarbij ook WERQ een belangrijke rol heeft gespeeld. De mannen werken in een drieploegendienst en hebben net een nachtdienst achter de rug, maar vinden het project dusdanig belangrijk, dat ze in plaats van hun bed in te duiken op het werk zijn gebleven om hun verhaal te vertellen. ‘Dit werk is voor ons heel belangrijk. We komen daardoor in contact met anderen. Juist op de werkvloer leren we de Nederlandse taal’, beamen ze. Ze zijn er volmondig over eens dat de Nederlandse taal lastig is. ‘Drents is nog moeilijker. Maar het belangrijkste woord ken ik al: moi’, grinnikt Ahmad. Deze week krijgen zij hun eerste taallessen in het kader van het project. Tot en met november krijgen zij twee keer per week twee uur les, op maandag en woensdag. Het gaat om lessen op maat, waardoor ook specifieke vaktermen en dergelijke aan de orde komen. ‘Maar eveneens vaardigheden als: hoe regel je een vrije dag, hoe meld je je ziek, vragen durven stellen aan je leidinggevende en non-verbale communicatie’, vertellen Hellen Willems en Martine van der Laan, intercedenten bij WERQ. ‘Veel dingen zijn cultureel bepaald. In Eritrea kijk je bijvoorbeeld je leidinggevende niet aan en geef je een slappe hand. In Nederland geef je daarmee een compleet ander signaal af.’

Maatwerk

De taallessen worden gegeven door medewerkers van ITOMtaal, dat staat voor Intensieve Training op Maat. 25 jaar geleden is ITOMtaal opgericht door Sytske Degenhart. Inmiddels is het bedrijf actief in Groningen, Drenthe en Overijssel en zijn er zo’n 28 betaalde medewerkers en 50 vrijwilligers. Wemmie Wolf is werkbegeleider en benadrukt het belang van maatwerk. ‘Wij verzamelen materiaal op de werkvloer, denk bijvoorbeeld aan veiligheidsinstructies en instructies om de machines te bedienen. We kijken ook waar de jongens tegenaan lopen en hebben veelvuldig contact met hun werkbegeleiders.’ De lessen bij IG Design Group worden gegeven door een docent uit Irak, die hetzelfde heeft meegemaakt als de cursisten en mede daardoor een vertrouwenspersoon wordt, zo is de ervaring.

Productie op peil houden

Van IG Design Group zijn HR-manager Wolter Bouwmeester, HR-officer Jorien Eelink en supervisor Jaap Hugen nauw bij het project betrokken. Hugen: ‘Vooral vorig jaar was er sprake van grote krapte op de arbeidsmarkt. We hebben daarom besloten een aantal statushouders binnen ons bedrijf in te laten stromen. Hun inzet is groot, maar tegelijkertijd liepen we tegen problemen aan. Bij orderinstructies knikten ze ‘ja’ om aan te geven dat ze het begrepen hadden, maar de praktijk wees anders uit.’ Wolter Bouwmeester vult aan: ‘Deze collega’s hebben een grote intrinsieke motivatie. De cultuur binnen IG Design Group is dat wanneer je inzet toont je ook direct wordt opgenomen in de groep. Dat is mooi om te zien.’ Eerlijk vervolgt hij ook: ‘Wij zijn wel een bedrijf en moeten de productie op peil houden. Dan is het juist belangrijk om aan meerdere knoppen te draaien om voldoende personeel te krijgen. We kunnen allemaal achter dezelfde mensen aan vissen of zorgen dat de vijver waarin kan worden gevist, groter wordt. Dat lukt met deze doelgroep. En ja, de taal is een barrière, maar dan moet je dus zorgen dat je daar wat aan doet.’ Het HR-team is het erover eens: ‘Wij gaan hier een succes van maken en het uitdragen naar andere bedrijven.’

Kwaliteit van leven

Wethouder Jan Steenbergen is trots op het project, mede vanwege de gezamenlijkheid waarin lokale partijen het hebben aangepakt. ‘Ik vind het een fantastisch project. Het is belangrijk dat iedereen een plek in de samenleving heeft. Het heeft alles te maken met kwaliteit van leven. En uiteraard hopen wij dat dit als een olievlek gaat werken.’ Pieter de Lange, regiocoördinator statushouders van de Arbeidsmarktregio Drenthe, knikt bevestigend. Een van zijn doelen is het project verder uit te rollen in Drenthe. ‘Ons ultieme doel is om voor elke statushouder een plek te vinden. Dat hoeft niet altijd een betaalde baan te zijn, maar kan ook vrijwilligerswerk zijn.’

Wethouder Steenbergen vult aan: ‘Natuurlijk is ons doel als gemeente om onze kaartenbak leger te krijgen.’ Eind april waren er 1286 mensen die binnen de gemeente Hoogeveen een beroep deden op de Participatiewet, waarvan 145 statushouders. Onderzoek van de NOS heeft uitgewezen dat slechts 7 procent zelf een baan vindt binnen twee jaar. Met dit project hopen de initiatiefnemers daar wat aan te kunnen gaan doen.