‘Wat is de volgende stap? Een ambulance?’

Hoogeveen - Veilig wonen. De bewoners van appartementencomplex De Buizerd hebben er veel voor over. Vooral de afgelopen weken en maanden hebben zij heel wat vasthoudendheid getoond. Met resultaat.

Twee vurig gewenste doelen zijn bereikt. Vorige week donderdag is er in de centrale hal een AED-apparaat geplaatst, een dag later gevolgd door een bewakingscamera.

Goed toeven

In de recreatieruimte zitten voorzitter Wim Brand, Gonny ten Caat, Klaas Middel, Tiny Kroezen, Otto Blok en Trijn Timmermans gezellig achter een kop koffie. Dit zestal vormt de bewonerscommissie van De Buizerd. Een uitermate actieve groep. Ze organiseren veel, van sjoelen tot kaarten en van fietstochten tot stamppotmaaltijden. ‘Ja, het is hier goed toeven. We letten op elkaar en helpen elkaar waar nodig’, beamen ze volmondig.

Nadat meerdere keren ongewenste personen zich toegang tot de flat hadden weten te verschaffen door zich voor te doen als agenten, zat de schrik in het complex er echter plots in. Dat was de aanleiding voor de commissie om bij Domesta aan de bel te trekken met het verzoek een bewakingscamera te plaatsen. Tot drie of vier keer toe kwam er een afwijzing. Het zestal gaf niet op en besloot het via de huurdersvereniging nog maar eens aan te kaarten. ‘Wij hebben zelfs aangegeven mee te willen betalen’, vertellen ze. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. Vrijdag heeft Domesta de camera gemonteerd. Ze zijn de woningcorporatie er dankbaar voor.

AED

Een nog groter ‘gevecht’ werd geleverd voor de realisatie van een AED. ‘Maar wij verliezen nooit’, zegt penningmeester Middel met een grote grijns op zijn gezicht. ‘Dan bedenken we gewoon extra activiteiten zodat we voldoende geld in de kas hebben om het zelf te bekostigen.’ En zo is het gegaan.

Zo’n zes maanden geleden ontstond het idee om een AED te plaatsen in de centrale hal van het complex. Omdat het een gevoel van veiligheid geeft. Verzoeken die werden ingediend bij De Smederijen, de gemeente en Domesta werden allemaal afgewezen omdat er op 6 minuten loopafstand twee AED’s beschikbaar zijn, in de supermarkt Coop (‘die natuurlijk niet altijd open is’) en in d’Olde Bieb. ‘Maar wij lopen niet meer zo hard, dus of wij die 6 minuten halen?’ Besloten werd dan maar uit eigen zak een AED aan te schaffen.

Van de 36 gezinnen die in het complex wonen bleken er acht personen bereid de cursus tot reanimeren met behulp van het apparaat, te willen volgen. Vorige week dinsdag zijn zij allen geslaagd. De certificaten zijn inmiddels onderweg en vrijdag is de groepsapp aangemaakt. Trijn Timmermans: ‘Wij laten hiermee zien hoe een samenleving in een flat één kan zijn.’

Kartrekkers

De commissie uit vooral grote waardering naar twee leden: Trijn en Klaas, die de kartrekkers worden genoemd. Beiden wuiven dat weg. ‘De hele commissie is enorm gepassioneerd.’ Feit is dat De Buizerd binnen Domesta vaak wordt genoemd als voorbeeld. Grinnikend vertelt Middel: ‘We kregen zelfs een mailtje van Domesta waarin met een knipoog werd gevraagd: ‘Wat is jullie volgende stap? Een eigen ambulance?’

Ze zijn apetrots op hun AED mét daarbij afgesloten een onderhoudscontract. ‘En nu maar hopen dat we hem nooit hoeven te gebruiken.’