Motie van treurnis over onderwijshuisvestig

Hoogeveen - Het college van burgemeester en wethouders kan over twee weken een motie tegemoet zien over het beleid rond de onderwijshuisvesting. Inge Oosting (PvdA) kondigde donderdagavond aan dat volledige oppositie deze stap gaat nemen.

Over twee weken moet de raad groen licht geven voor het Kindcentrum Wolfsbos. Die goedkeuring komt er. Alle partijen lieten donderdag weten in te stemmen met het budget van 6,6 miljoen euro, maar wie verantwoordelijk is voor de overschrijding van 78 procent van het oorspronkelijk budget was een vraag waar de partijen het niet over eens konden worden. Het leverde een fel en bij tijd en wijle chaotisch debat op.

'Excuses is hier op z'n plaats'

‘Bizar hoog’, noemde Catharina van Hien (GroenLinks) de verhoging van de kosten voor het Kindcentrum van 2,8 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. De oppositie was boos over deze overschrijding. Peter Scheffers (D66): ‘Een goed onderwijsbeleid heeft er de afgelopen jaren aan ontbroken.’ Al vijf jaar is er ‘gedonder’ met de huisvesting van de basisscholen in de wijk Wolfsbos. In 2014 werd er een streep getrokken door een speciale leerplek voor basisonderwijs in de wijk omdat er toen bezuinigd moest worden. Inge Oosting (PvdA) rekende voor dat de gemeente nu bijna net zoveel geld kwijt is als in 2014 de bedoeling was, maar daarvoor geen speciale leerplek heeft. ‘De bestuurlijk daadkracht op dit dossier is ver onder de maat. Er is geen visie op onderwijs en dat heeft hiertoe geleid.’ Ook Mark Strolenberg (VVD) was niet blij: ‘Dit dossier heeft een lange geschiedenis. Met de wijsheid van nu, zou in 2014 anders zijn besloten. Ik vind dat een excuses van het college hiervoor wel op zijn plaats was.’

Hetty Bousius (CDA) probeerde de situatie nog te redden voor de coalitie. ‘Op de agenda staat het budget voor het Kindcentrum Wolfsbos. Daar is iedereen voor. De andere punten die nu naar voren worden gebracht, hebben daar eigenlijk niets mee te maken en zouden we op dit moment ook niet moeten bespreken. Dit lijkt of er een aanval op de coalitie is bekokstoofd.’

Op de uitspraak van Bousius kwam, niet verrassend, veel kritiek. Jutta van den Oord (SP): ‘Dit is niet bekokstoofd. De begroting van het Kindcentrum was niet sterk. En daarvoor wil mijn fractie geen verantwoordelijkheid nemen.’

Hierna volgende een schorsing. In deze schorsing werd besloten dat de oppositie over twee weken met een motie van treurnis gaat komen. Dan moet de raad het licht definitief op groen zetten voor het Kindcentrum.