Hoofdstraat rondom Cascade wordt aangepast

Hoogeveen - Voor omwonenden, aanwonende ondernemers en belangengroeperingen was er woensdag 24 april een informatiebijeenkomst over de veranderingen die het gebied rond de Cascade te wachten staat.

Net als in het deel van de Hoofdstraat dat nu onder handen wordt genomen, komt langs de Cascade nieuwe bestrating. Het podium halverwege de Cascade wordt vervangen door een lage overbrugging om de oversteekbaarheid te verbeteren. Deze wordt ook geschikt gemaakt voor mindervaliden.
Voor de waterafvoer zullen lijngoten in plaats van kolken worden gelegd. De inrichting rondom de uitstroomplek van de Cascade op het kruispunt Jonkheer de Jongestraat/ Nicolaas Beetsstraat/Hoofdstraat wordt aangepast zodat in de winter geen noodhekken meer hoeven worden geplaatst.

Onderzoek naar levensduur sierkersen

Er loopt nog een onderzoek naar de vitaliteit en resterende levensduur van de bestaande Japanse sierkersen. Mocht behoud van de sierkersen niet haalbaar zijn, dan komen in ieder geval nieuwe vergelijkbare sierkersen terug op deze plek.

Tijdens de inloopbijeenkomst werden tekeningen  toegelicht van de gehele Hoofdstraat, met daarin fase 1 en 2 aangegeven. Ook de ontwerptekening van de tweede fase, de Cascade en omgeving, en diverse detailtekeningen van de lage overbrugging, werden getoond.

Ná de bouwvakvakantie geven gemeente en de dan gekozen aannemer gezamenlijk uitleg over de werkvolgorde, hinderbeperking, bereikbaarheid, enzovoort, tijdens de werkzaamheden.
De uitvoering staat gepland voor het najaar van 2019 (september – november). Vóór de inkoop voor de feestdagen start, moet alles in principe klaar zijn.