Gemeente stelt aannemer ingestorte geluidsscherm Spier aansprakelijk

Spier - De gemeente Midden-Drenthe stelt de aannemer van het geluidsscherm in Spier aansprakelijk voor het instorten van het scherm.

Het geluidsscherm stortte op 8 december vorig jaar gedeeltelijk in. Uit een onafhankelijk onderzoek dat de aannemer liet doen naar het instorten, kwam naar voren dat er aanwijzingen waren dat er zogenaamde afstandhouders in het scherm doorgeknipt waren. Zowel de aannemer als de gemeente deden aangifte van vernieling. Uit het daarop volgende politieonderzoek kwamen geen aanwijzingen die naar een dader leidden.

Onderzoek naar constructie

Omdat niet duidelijk was of eventuele vernieling ook de oorzaak voor het instorten was, liet de gemeente onderzoek doen naar de constructie van het scherm. De conclusie van dit onderzoek is dat het geluidsscherm niet voldoet aan de gestelde eisen en niet overeenkomt met het ontwerp. Daardoor kan het scherm de druk die erop uitgeoefend wordt, niet aan.

Oplossing

In de afgelopen periode hebben de aannemer en de gemeente gesprekken gevoerd over een oplossing. De gemeente heeft de aannemer tot begin augustus de tijd gegeven om het scherm te herbouwen op basis van nieuwe berekeningen en volgens de gestelde eisen.