'Als plannen Gupta-rapport worden doorgezet, valt Treant om'

Hoogeveen - ‘We hebben minister Bruno Bruins er goed van doordrongen dat het vertrouwen in Treant nul komma nul is. En ik ben ervan overtuigd dat als de plannen uit het Gupta-rapport worden doorgezet, oftewel als Bethesda in Hoogeveen niet substantieel wordt versterkt, Treant omvalt.’

Geert Metselaar van de Denktank Bethesda blikt met deze woorden terug op de besloten bijeenkomst maandag met minister Bruins in Zuidwolde. De minister legde vooral zijn oor te luister. De enige toezegging die hij deed was dat voor goede ideeën geld beschikbaar is.

Werkbezoek

Minister Bruins is tijdens een werkbezoek aan zowel Zuidwolde als Stadskanaal in gesprek gegaan met een twintigtal betrokken bij de ziekenhuiszorg in de regio, waaronder commissaris van de koning Jetta Klijnsma, de verantwoordelijk wethouders in Hoogeveen en Zuidwolde, Ambulancezorg, bestuursvoorzitter Rolf de Folter van Treant, verloskundigen en Zilveren Kruis Achmea. Hij arriveerde later dan gepland in Zuidwolde, na eerst in Stadskanaal te zijn geweest. Gespreksleider burgemeester Karel Loohuis kopte in: ‘Dan heeft u zelf kunnen ervaren hoe lang het duurt om van Stadskanaal naar Hoogeveen te reizen.’

'Hoogevener kiest níet voor Emmen'

Er werd een toelichting gegeven op de plannen uit het Gupta-rapport (complexe zorg naar Emmen en Assen; Hoogeveen en Stadskanaal afslanken tot centra voor planbare zorg; de 24-uur per dag geopende spoedhulpen in Hoogeveen en Stadskanaal sluiten, red.). Maar bovenal werden er in de richting van Bruins zorgen geuit. Over het vertrouwen dat ontbreekt in Treant. Over het wegstromen van patiënten, die voor onder meer Assen en Zwolle kiezen in plaats van Emmen, wat een directe bedreiging is voor het voortbestaan van Treant. Over de vrees die bestaat dat de ziekenhuiszorg in Zuidwest- en Zuidoost-Drenthe dezelfde kant op gaat als in Lelystad. Metselaar. ‘Als de plannen uit het Gupta-rapport worden uitgevoerd, dan gaat dat grote gevolgen krijgen voor Treant. De vraag is dan niet óf maar wanneer Treant omvalt. De Hoogevener kiest níet voor Emmen. Het bewijs is inmiddels geleverd waar het gaat om verloskunde. De verwachting was dat 25 procent vanuit deze regio naar Emmen zou gaan, maar dat blijkt 3 procent te zijn. Met het vertrek van de spoedeisende hulp uit Hoogeveen, wordt de klap in Emmen nog groter.’

'Vertrouwen terugwinnen'

Wethouder Erwin Slomp kaartte aan dat het hoog tijd wordt dat Treant beloften nu eens waar gaat maken. ‘In het Gupta-rapport wordt gesproken over expertisecentra, die onder meer in Hoogeveen komen. Het is nu aan Treant dat daadwerkelijk te laten zien. Treant moet het vertrouwen van de inwoners terugwinnen. Ik hoop dat dat gaat lukken, want dat is de enige manier om te overleven. We moeten niet willen dat Treant omvalt.‘

De verloskundigen gaven aan sinds de sluiting van de afdeling verloskunde in Bethesda met enorm veel extra werk te worden geconfronteerd nu zij met vijf ziekenhuizen moeten overleggen in plaats van één. De minister vroeg hen om goede ideeën hieromtrent kenbaar te maken, zodat die eventueel financieel ondersteund kunnen worden.

Geen hoge verwachtingen

Huisarts Ben Luten, eveneens aanwezig bij de besloten bijeenkomst, kijkt met gemengde gevoelens terug. ‘Er is verteld wat we allemaal al wisten. Natuurlijk is het goed dat de minister op de hoogte is gebracht en in dat opzicht heeft de bijeenkomst zin gehad, maar ik verwacht niet dat hij er iets mee doet. Hij geeft aan geld beschikbaar te willen stellen, maar geld is niet het probleem. Een tekort aan personeel, dát is het probleem.’

'Content met de plannen'

Volgens het Dagblad van het Noorden heeft minister Bruno Bruins na afloop van de bijeenkomsten in Zuidwolde en Stadskanaal aangegeven alle vertrouwen te hebben in de plannen voor sluiting van de spoedeisende hulp-afdelingen in Stadskanaal en Hoogeveen. ‘Iedereen is erg content met de plannen’, meende de minister. ‘We spreken met allerlei partijen en ik begrijp dat er ook zorgen zijn. Daarvoor moet een aantal zaken nog verder uitgewerkt worden.’ Topman Rolf de Folter van Treant liet weten dat de plannen in grote lijnen doorgaan zoals aangekondigd. Wel gaf hij aan dat bureau Gupta nog onderzoek gaat doen naar de gevolgen van de voorgestelde veranderingen in de ziekenhuiszorg in deze regio op kwetsbare patiënten, zoals ouderen.