Irritaties in gemeenteraad lopen op

Hoogeveen - De frustratie bij de oppositie in de gemeenteraad loopt steeds hoger op. Het college van burgemeester en wethouders houdt volgens hen te veel in eigen hand. Het betrekken van de oppositie en zelfs de burger blijft ver achter. De maat is vol voor VVD en D66. Deze partijen stappen per direct uit de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing.

‘Wij willen eerst van het college horen hoe zij precies tegen bestuurlijke vernieuwing aankijkt’, zegt Debbie Bruijn (VVD) met ingehouden woede. ‘Zoals het nu gaat heeft het geen zin. Ik mis echt de daadkracht en ambitie waar dit college het over heeft. De plannen voor bestuurlijke vernieuwing in Hoogeveen passen gewoon op de achterkant van een postzegel. Meer dan oude koeien uit de sloot halen is het niet. Er wordt altijd gewezen naar De Smederijen. Ja, dat is een groot succes, maar het is wel een project dat al in 2007 is gestart.’

De druppel

De druppel die de emmer deed overlopen was het ‘wegstemmen’ van een motie waarin werd opgeroepen om de burger in de toekomst te betrekken bij het opstellen van de begroting. ‘Bij de begroting voor 2020 hadden we dat geopperd. De wethouder gaf toen aan dat een sympathiek voorstel te vinden, maar te kort dag’, legt Marin Rutgers (D66) uit. ‘Dan komen we begin maart met een voorstel om het voor de begroting van 2021 wel te doen, maar dan is het ook weer niet goed. Zo gaat het telkens. De ene keer zijn onze voorstellen voor burgerparticipatie te vaag en de keer daarop te veel dichtgetimmerd. Burgerparticipatie speelde een grote rol in het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen, maar dit college is nu een jaar bezig en we vinden er niks meer van terug. Keer op keer komt in de raad ook aan de orde dat burgers onvoldoende zijn betrokken bij zaken die in Hoogeveen spelen.’

‘Het moet echt anders’, aldus Bruijn. ‘Er komen de komende jaren grote dingen op ons af. De ijsbaan is daar niks bij vergeleken. Je hoeft alleen maar aan de tekorten in de sociale sector te denken. Die zijn gigantisch en zullen alleen maar groter worden. Als raad moeten we fundamentele keuzes maken. We moeten de burger daarbij betrekken. We hebben echt alle advies en denkkracht nodig om de problemen van de toekomst het hoofd te bieden.’

Rutgers wijst ook naar de grote score van Forum voor Democratie bij de laatste verkiezingen in Hoogeveen. ‘Dat geeft wel aan dat de kiezer het zat is hoe het in Hoogeveen gaat.’ Bruijn is het hiermee eens. ‘Waarom is er in Hoogeveen vorig jaar meteen een collegeakkoord gemaakt? Sommige gemeenten hebben eerst een raadsakkoord gesloten, waarin de hele raad aangeeft wat het belangrijkst is. Dat had in Hoogeveen ook gekund. De meeste onderwerpen waarvoor we in Hoogeveen staan lenen zich nieteens voor ideologische partijpolitiek.’

Burgemeester Karel Loohuis zegt blij te zijn met de stap van de twee partijen. ‘D66 en VVD willen een discussie over hoever we moeten gaan met bestuurlijke vernieuwing. Dat vind ik alleen maar goed. Het is belangrijk dat we niet te ver vooruitlopen met bestuurlijke vernieuwing, dat we iedereen meenemen. De afgelopen periode hebben we al vele stappen op dit gebied gezet, maar we zijn slecht om dit te communiceren.’ Volgens Loohuis is er al zeker een blocnote vol met initiatieven op dit gebied. ‘Vorige week is het hele college nog op bezoek geweest in De Weide. Dat is een goed voorbeeld van burgerparticipatie.’