CDA: 'Gevolgen van afbouwen acute zorg zijn nu al merkbaar'

Hoogeveen - CDA'ers uit Hoogeveen en uit de rest van Drenthe gingen met Tweede Kamerlid Joba van de Berg (CDA), woordvoerder zorg en gedeputeerde Henk Jumelet op bezoek bij de ambulancepost in Hoogeveen. Voor een gesprek met ambulancechauffeurs, ambulanceverpleegkundigen, bestuurder Victor Verrijp van UMCG Ambulancezorg en huisarts Ben Luten.

Afgelopen week sprak Tweede Kamerlid en zorgwoordvoerder Joba van den Berg in Hoogeveen met diverse betrokkenen over de zorgen die bestaan over regionale zorg. CDA Hoogeveen had initiatief genomen tot dit bezoek en werd daarin door Henk Reinders (CDA, Provinciale Staten) en gedeputeerde Henk Jumelet gesteund .

'Belangrijkste zorgverleners die gevolgen van veranderde ziekenhuiszorg in de Drentse regio ervaren zijn huisartsen en de ambulancediensten die afhankelijk zijn van de ziekenhuiszorg in Drenthe. Nu door het kernteam adviezen zijn gegeven om spoedeisende of acute zorg in Hoogeveen af te bouwen is noodzaak de consequenties goed in beeld te hebben en te kijken of dit acceptabel is', vertelt woordvoerder Erik-Jan Kreuze. 

Gevolgen van afbouwen acute zorg

Het is volgens Kreuze duidelijk dat deze gevolgen niet pas over één of meer jaren duidelijk worden. 'Reeds vandaag zijn de gevolgen al merkbaar. Het is zaak om nu al duidelijk te maken waar het met de zorg in Drenthe naar toe gaat. Het werven van zorgpersoneel is een probleem en willen wij straks goede zorg blijven bieden in Drenthe dan moet de werving nu al starten. Er werd dieper ingegaan op de zorgen die er bij de ambulancezorg bestaan rondom zogenaamde ‘time outs’. Dit zijn periodes waarin bepaalde ziekenhuizen geen (acute) patiënten kunnen opnemen. De ambulancechauffeurs moeten dan een ander ziekenhuis zoeken, dit geeft risico’s en een hoop stress voor zowel de patiënt als het ambulanceteam.'

Bij huisartsen en op de ambulancezorg is merkbaar dat er bij inwoners van Hoogeveen emoties bestaan rondom de zorgverlening door Treant. 'Voor de huisartsen en de ambulancezorg is het ook erg spannend hoe de toekomst eruit ziet en wat precies de zorgverlening van Treant zal zijn. Het is belangrijk dat er zo snel als mogelijk duidelijkheid wordt gegeven, zodat alle zorgverleners goede zorg kunnen blijven bieden aan de mensen in Drenthe. Duidelijkheid die ook de ambulancedienst heel erg nodig heeft. Niet alleen in welk ziekenhuis ruimte is, maar ook waar welke specialismen beschikbaar zijn. UMCG ambulancezorg zou heel graag willen dat de minister een verbod afkondigt bij ziekenhuizen in Drenthe om tegelijkertijd ‘time outs’ aan te vragen. UMCG Ambulancezorg wil graag duidelijkheid over waar Spoed Eisende Hulp precies komt en dan ook de garantie dat deze SEH’s ook 24/7 beschikbaar zijn. De ambulancezorg is verantwoordelijk voor de 15 minuten termijn. Maar de afgesproken 45 minutennorm is de verantwoordelijkheid van de ziekenhuizen.'

Papier en werkelijkheid

Ben Luten gaf Joba van den Berg duidelijk mee dat de beleidsmakers echt uit moeten gaan van hoe zaken in de praktijk werken. 'Op papier klopt het vaak wel, maar in de werkelijkheid is het heel anders. Door de terugtredende SEH-zorg in Hoogeveen zal ook het vinden van huisartsen erg moeilijk worden. Jonge huisartsen willen geen (nacht- of 24-uurs) diensten draaien en gaan liever aan de slag in regio’s waar wel een goede SEH beschikbaar is. Werving van huisartsen wordt eveneens een groot probleem', aldus Kreuze. 

Ook is er gesproken met een afgevaardigde van de CDA-zorgklankbordgroep en is er een bezoek aan burgemeester en wethouder zorg in het gemeentehuis gebracht . Zo keerde Joba van de Berg met veel achtergronden uit de praktijk van de worstelende streekzorg terug naar Den Haag.

'De afgelopen maanden stelde Joba van den Berg een initiatiefnotitie rondom ‘zorg in de regio’ op, kreeg ook diverse moties rondom leefbaarheid en zorg in de regio aangenomen in de Tweede Kamer. Daarnaast diende zij een moties in rondom overleg en analyse in de totale zorgketen, betrokkenheid van (politieke) bestuurders bij zorgverandering en informatieverschaffing rondom acute zorg. De informatie van het bezoek aan Hoogeveen zal Joba in het debat in de Tweede Kamer op 4 april rondom acute zorg goed kunnen gebruiken.'