Schimmel in badkamer huurwoning vaak niet direct verholpen

Foto: shutterstock

Foto: shutterstock

In de huidige tijd heeft de gemiddelde woningcorporatie een enorme macht ten opzichte van een huurder. Voor een huurder is het vaak lastig om alternatieve woonruimte te vinden. Aan de ene kant is het aantal beschikbare huurwoningen historisch laag.

Aan de andere kant staan de huizenprijzen zo hoog dat ook de overstap van een huur- naar een koopwoning lang niet altijd een optie is. Het maakt dat meldingen in steeds meer gevallen niet serieus worden opgepakt door woningcorporaties. Denk aan schimmel in de badkamer wat niet wordt opgelost, geluidsoverlast waar onvoldoende aan wordt gedaan, enzovoorts. De Huurcommissie kan een belangrijke rol spelen in het oplossen van dergelijke situaties.

Huurcommissie onafhankelijke partij voor (ver)huurders

De Huurcommissie is een onafhankelijke, Nederlandse partij die huurders en verhuurders ondersteunt. Het is belangrijk om te beseffen dat de Huurcommissie als neutrale partij optreedt. Deze partij is er dus niet slechts om de belangen van huurders te behartigen bij conflicten met een verhurende partij. Doel van de Huurcommissie is om samen met de betrokken partijen, in veel gevallen enkel de huurder en verhuurder, tot een oplossing te komen voor de ontstane situatie. Bij de oplossing van problemen wordt sterk rekening gehouden met het huurrecht, welke zowel de huurder als verhuurder beschermt.

Luchtvochtigheid meten bij vermoeden van lekkages

Wanneer een huurder het vermoeden heeft dat er sprake is van een lekkage, kan deze hier melding van maken bij de woningcorporatie. Wanneer de verhuurder besluit de melding niet of onvoldoende te behandelen, kan het laten meten van de luchtvochtigheid in de woning een goed idee zijn. Vaak is niet direct duidelijk dat er sprake is van een lekkage. Pas in een later stadium zal schimmel zichtbaar worden. De schimmel in de badkamer is er een voorbeeld van. Schimmels kunnen echter ook op vochtplekken op een wand of plafond groeien. Zelfs zonder deze schimmels aan te raken, kom je hiermee in aanraking. Er zullen bij schimmelplekken altijd sporen van schimmels in de lucht hangen. Deze adem je in.

Toenemende luchtvochtigheid brengt risico’s met zich mee

Een toenemende luchtvochtigheid in de huurwoning duidt op een lekkage. Het maakt dat een rapport van een externe partij over de luchtvochtigheid een melding bij de woningcorporatie extra kracht bij kan zetten. Het is belangrijk dat een lekkage opgelost wordt, daar het gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen. Een hogere luchtvochtigheid vergroot onder meer het risico op toenemende klachten, gerelateerd aan reuma en astma. Daarbij is het bepaald geen fris idee, om te moeten douchen in een ruimte met schimmels op wanden of vloeren.

Schimmel in badkamer soms ook fout huurder

Overigens zijn deze schimmels niet altijd het gevolg van een lekkage in de badkamer. Er kan ook sprake zijn van het op verkeerde wijze schoonmaken van de badkamer. In dat geval is een huurder zelf verantwoordelijk voor het herstel hiervan. De kans op schimmel in de badkamer wordt verkleind, wanneer de badkamer dagelijks goed geventileerd wordt.